" Bryt traditionerna"

 

När Vigdís Finnbogadóttir valdes till Island president hade hon stort stöd från både män och kvinnor. Men inte från kvinnor i hennes egen ålder. De valde de manliga kandidaterna.
-Kvinnor som inte litar på sig själva litar inte på andra heller, säger Vigdís Finnbogadóttir.

Att isländska kvinnor anses som starka av många beror enligt Vigdís Finnbogadóttir på att de lever i ett ösamhälle där männen varit till sjöss under långa tider. Ett ömsesidigt förtroende har vuxit fram mellan man och kvinna för att klara familj och försörjning.
-När man lever med elementen blir kvinnan stark för att männen kan lita på dem.
En stark kvinnlig förebild hade Vigdís Finnbogadóttir i sin mor som var ledare för de isländska sjuksköterskorna. Själv ville hon bli kapten på ett fartyg men det hörde inte till vanligheten på den tiden. Hon hade stort stöd från båda sina föräldrar under sin uppväxt.

Fädernas roll i förhållandet till sina döttrar är av stor vikt, menar Vigdís Finnbogadóttir. Att få en dotter kan göra att en man ändrar sina värderingar vilket kanske inte visat sig i den egna parrelationen. De är inte bara en manlig förebild utan också den som vill att dottern ska få ett så jämlikt liv som möjligt.
Så var fallet med hennes egen far.
-Pappa blev en kvinnosaksman när jag föddes. Alla fäder har en ambition för sina döttrar och vill deras bästa.
-Hälften män och hälften kvinnor bygger upp denna planet tillsammans men det är inte alltid som man har lika rättigheter till den. Man kan inte tala om demokrati om inte kvinnor har lika rätt i beslutsfrågor.
Under valet blev det påtagligt att fäderna hade lyssnat på sina döttrar.
-De män som inte visste hur de skulle rösta, röstade på mig för att deras döttrar sa så.

Det var 1980 som Island och världen fick sin första kvinnliga president. Vigdís Finnbogadóttir minns att i tidningarna stod det att en kvinna blivit vald. Vad hon hette stod inte, bara att en kvinna blivit vald till Islands president.
-Jag hade aldrig tänkt på att jag skulle ställa upp som presidentkandidat, utan jag blev uppmuntrad att kandidera och tackade ja.
Det var en stor sensation, och hon blev under sina år som president en förebild för både kvinnor och män över hela världen.
-Det största man kan göra är att leda ett land. Jag blev vald för att jag var människan Vigdís Finnbogadóttir - inte för att jag var kvinna.

Det krävs fortfarande mer av en kvinna jämfört med en man, och Vígdis Finnbogadóttir vet av egen erfarenhet efter kvinnokonferensen i Peking, att kvinnor inte tillåts göra några felsteg. Mona Sahlin nämner hon som ett tydligt exempel där en kvinna åkt ut i kylan utan pardon.
-Under tusentals år har män styrt och det är ganska nytt för kvinnor att vara i ledarskapsposition. Män och kvinnor arbetar så underbart tillsammans. Det är bara traditionen som inte släpper. Att bryta denna tradition vore till godo för hela mänskligheten.

text och foto: INA LARSSON