Det mångkulturella samhället


 

Hur ser kulturen ut i Sverige idag?
Har vi verkligen en egen kultur här i Sverige?
Hur tolkar och misstolkar svenskar och invandrade svenskar varandra?

Det är frågor som dessa som kommer att tas upp av Åke Daun under Vetenskapsfestivalen.
Åke Daun har sedan början av 80-talet syslat med svensk kultur och mentalitet i ett internationellt jämförande perspektiv, med framför allt Italien, Finland, Japan och USA.
Han innehar den Hallwylska professuren i etnologi vid Nordiska muséet och Stockholms universitet.
Dessförinnan har han varit forskare vid KTH och har i sin forskning koncentrerat sig på svenska samhällstyper och livsformer.

Åke Daun har även skrivit böcker som BlandSverige och Alla vi svenskar, där han ger olika perspektiv på det svenska invandrarsamhället, kulturskillnader och kulturmöten.
- Mina böcker grundar sig i huvudsak på data insamlade genom vetenskapliga undersökningar, egna och andras, men också på privat erfarenhet av främmande kulturer genom min familj, säger Åke.
Idag har vi ett flertal kulturer i Sverige och många av dem är så främmande för oss att vi lätt skaffar oss otroliga fördomar som skadar oss själva såväl som samhället. Många svenskar undrar säkert om vi egentligen har någon egen kultur kvar längre.

- Sverige har en egen kultur om man ser i enskilda drag, vilka representerar "specifika frekvenser" av generella drag. Med detta menar jag att man måste jämföra hur vanliga eller ovanliga vissa värderingar och beteenden är i Sverige och i andra länder. Det signifikativt svenska är för övrigt mycket lättare att uppfatta för en utomstående än för en svensk som är hemmablind, säger Åke.
Vår kultur idag är, enligt Daun, traditionellt homogen men förändras snabbt sedan några år, inte bara genom utländsk invandring utan också genom egna inre processer. Det sker en uppsplittring socialt med ökade ekonomiska klyftor som också står för ökade olikheter i livsstil.

Sverige allt mindre svenskt
Hur hanterar vi egentligen andra kulturer? Vissa har ju svårigheter med detta det är ju konstaterat genom rasism o.s.v. Det borde ju inte vara så svårt egentligen med tanke på att man bara behöver vänja sig vid vissa saker så blir de en del av vardagen.
Människor lär in kulturella normer, perspektiv på livet, beteenden, symboler etc, genom att växa upp i ett kulturellt sammanhang. Det sker först genom föräldrarna, sedan via kamrater, skolan och media. Hur människor hanterar sina olika intryck och erfarenheter under sitt liv skiftar enormt från individ till individ.

Man kan undra hur det skall gå för det kulturella Sverige. Vem vet hur Sverige kommer att se ut om tio år.
- Om tio år liknar Sverige mer andra europeiska länder, vilka är kulturellt mer blandade. Detta resulterar i en mer cynisk eller krass- man kommer då att säga realistisk- syn på andra människor och på samhället. Det politikerförakt som redan utvecklats i Sverige kommer då att ha vidgats och man kommer att ha en mycket större misstänksamhet mot folk man inte känner. Grundhållningen kommer att vara att "goda människor" är ovanliga. De flesta är varken goda eller onda , d.v.s det beror på omständigheterna. Framför allt förväntar man sig inga goda gärningar från främlingar, eftersom man själv inte är beredd att ogenyttigt hjälpa främlingar.

Detta viktiga ämne kommer Åke Daun att tala om på Vetenskapsfestivalen. Är du intresserad av att lyssna vidare på Åke Daun så bege dig till Stadsmuséet den 28 april. Start kl 18.00. Fri entré.
Ta med intresset och det glada humöret.

text: MALIKA RASOUED


 Synpunkter? Skriv till oss! | Till Angeredsgymnasiet | Innehåll