Efter en omfattande kampanj lyckades Sverige ta sig in som ett av femton länder i FN:s säkerhetsråd. Vi skall vara med och påverka vad som händer i världen och då måste vi vara med i rådet, menar svenska regeringen.
100 dagar har nu gått sedan vi tog plats och frågan är om vår medverkan lett till något resultat.

Frågorna ställdes av forskare, militär och regeringsrepresentant i Dragonens hörsal under måndagseftermiddagen.
Att Sveriges inflytande minskat var de alla överens om. Sune Persson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, lade fram ett antal punkter på vilka han menade att Sveriges möjligheter att påverka arbetet i FN:s säkerhetsråd försämrats: Sveriges var under femtio-, sextio- och i viss mån 70-talet något av ett mönsterland för stora delar av världen både politiskt och ekonomiskt. Vi hade hög jämlikhet mellan kvinnor och män och mellan olika befolkningsgrupper. Det här har förändrats och nu, menar han, används vi i stället som avskräckande exempel.

Ytterligare exempel är den tidigare alliansfriheten som lät Sverige inta rollen som brobyggare mellan olika parter, inte minst mellan öst och väst. Nu, sedan Sverige gått med i EU, och ännu mer om vi går med i EMU, ger vi upp våra möjligheter att stå vid sidan om de olika allianserna. Vi blir inte längre trovärdiga som medlare eller budbärare mellan grupper vid konflikter, menade Sune Persson och undrade samtidigt upproriskt vad Sverige egentligen har i säkerhetsrådet att göra och om det inte vore bättre om Nya Zeeland fick sitta kvar.

Som expert på mellanösterfrågor tog han upp palestinafrågan och fredsprocessen mellan israeler och palestinier och frågade sig vart Sverige tagit vägen.
- Sedan -89 har norrmännen tagit över. Det hålls inga möten i Sverige och när Clinton sänder sin ståndpunkt gör han det från Helsingfors. Från att ha haft en central roll har vi blivit en småstat, sade han.
Han kritiserade Sveriges agerande under de 100 dagarna som passerat och menade att de två resolutioner som lagts fram till hundra procent varit emot Israel och att inte ett kritiskt ord sagts om den palestinska sidan. USA lovade dessutom redan under Kissingers tid att inlägga veto mot. Israelkritiska resolutioner, något som delvis gör den typen av resolutioner verkningslösa.

Vetoproblematiken kom till uttryck även hos överste Bo Pellnäs som menade att resolutionerna från säkerhetsrådet ofta är urvattnade, men att förklaringen är just risken att hamna i en vetosituation. Naturligtvis tappar säkerhetsrådets uttalanden kraft när hänsyn på detta sätt tas till allt för många särintressen. Han citerade en fransk general med erfarenhet av FN-arbete som menade att han "slutat läsa säkerhetsrådets resolutioner".
De slutsatser Bo Pellnäs sade sig kunna dra efter sina erfarenheter från det forna Jugoslavien var att inga beslut borde fattas utan förankring i budgeten då motsatsen ofta leder till att vackert tal inte går att omsätta i praktiken. Slutsats nummer två är att säkerhetsrådets beslut måste vara väl förankrade hos militären för att kunna genomföras.

Om Bo Pellnäs och Sune Persson var kritiska så var statssekreterare Mats Karlsson desto mer positiv. Som en av Pierre Schoris närmaste medarbetare har han naturligtvis bra insyn i Sveriges arbete i säkerhetsrådet. Han menade att arbetet i FN har goda förutsättningar: motsättningarna mellan supermakten USA och före detta supermakten Ryssland har tonats ned och den nye generalsekreteraren Koffi Annan har stöd från USA även om den amerikanska kongressens inställning till Förenta Nationerna skapar osäkerhet i organisationen.
Att verka för tidiga, långsiktiga och uthålliga FN-operationer ser Mats Karlsson som Sveriges viktigaste uppgifter i rådet.

text: PER NILSSON


Synpunkter? Skriv till oss!