-Jag är privatiserad och globaliserad. Och jag stortrivs, säger Johan Galtung på besök i Göteborg i samband med Vetenskapsfestivalen.

Galtung slår ett slag för konsumentmakten. Det är idag det mest effektiva sättet att påverka storföretagen. Själv köper han helst ingenting som färdats mer än hundra mil, vilket ibland innebär att det enbart återstår ett litet skruttet äpple.

Galtung har bildligen klivit ur reklamen för ett norskt öl där bestefar klappar på guttens ryggsäck. På norska fjällens topp. Så ser 67-åringen Galtung ut, men det är för dem som inte kommer att klara sig i en allt mer globaliserad värld han talar. De 80 procent av jordens människor som inte tar del av finanskapitalets rasande fest. Dessutom talar han för en intellektuell fredagspublik som löper stor risk att krossas av EU-lagstiftning eller en militärkupp.

Låter det invecklat? Egentligen är det enkelt. Vill alla vi på jorden överleva bör vi utnyttja vår konsumentmakt. Köpa äpplen som är ekologiskt odlade, odlade nära där vi bor av små företag (utan aktieägare), utan barnarbetare, utan kvinnoförtryck och så vidare.

Fyra aktörer intrigerar kring ett företag. Administration, aktieägare, arbetare och kunder. Aktieägarna vill ha utdelning och företagets ledning, administrationen, går idag aktieägarna allt mer till mötes, genom att rationalisera. Då sparkas de anställda arbetarna eller får "kontraktsarbete" på usla villkor. Arbetarna kan inte använda sitt strejkvapen.

Kvar finns kunderna med sitt lilla äpple. Men äpplet blir snart också päron, oblekta blöjor eller solidariskt kaffe. Rent Spar/Deutsche Shell tvingas kapitulera och franska staten får höra vad vi tycker om kärnvapenprov och Galtung menar att det är moralen och inte pengarna som är det viktiga.

Tre komponenter

Det var egentligen "Globaliseringen och den nya Informationsteknologin" Galtung skulle tala om men ett typexempel från cirka hundra år före vår tid förklarar mer. Det vi då konsumerade producerades till 90 procent inom en radie vi kunde överblicka från kyrktornet. Sedan dess har produktivitetsökningen varit enorm och på Nokias produkter är det bara etiketten som fortfarande kommer från ursprungslandet. Chips och andra komponenter tillverkas på annat håll i världen. Galtung talar gärna om detta som kommunikation och transporter och det är en av tre komponenter i Globaliseringen. Den vithårige norrmannen talar dock ogärna om information i meningen att vi skulle vara mer välinformerade i dagens informationssamhälle. Snarast är det en desinformation vi kan få. Det nya är att kommunikationen/informationen är så billig.

Den andra och ekonomiska delen av globaliseringen består av den ständigt återkommande oheliga alliansen mellan "administration" och "aktieägare". Det är också produktivitetsökningen som leder till ett minskat behov av arbetskraft/"kontraktsarbete". (Eller till kortare arbetstider). Galtung höftar till ett värstascenario. 20 procent kommer att ha en anställning, 40 procent "kontraktsarbete" och 50 procent kommer att vara arbetslösa.

-Marx talade om en levnadsnivå, en miniminivå. Jag skulle vilja säga att vi hamnar under den levnadsnivån.

Den tredje kulturella komponenten i globaliseringen är de fyra M:ens utbredning. Madonna, Michael Jackson, Mickey Mouse och kanske också MacDonalds.

-Det är den mest utbredda kulturen någonsin.

Ett jävla skit

Lägger man till ytterligare tre beståndsdelar. Politiken, militären och borgerskapets plikter får man de sex komponenter som fanns i byggandet av nationalstaten.. Galtung menar att det på vår glob inte finns några världsmedborgare i politisk mening. Ingen världsarmé och inga borgerliga spärrar.

-Det blir ett jävla skit.

Galtung radar upp exempel och publiken pendlar mellan hopp och förtivlan. Bland annat en indisk teori som utmynnar i att militären kommer till makten under vissa "episoder". Under "folkets" jubel, uppretade av "affärsmännen" och hatade av de "intellektuella".

Men galtung avslutar lika hoppfullt som han börjar pedagogiskt, lugnar ner de intellektuella i församlingen. Det känns som bestefar suttit där framme i en lång trygg sagostund. I New York säljs nu en konsumentguide som underlättar att köpa varor som producerats nära och på rätt sätt. Enligt tio punkter. Enligt Galtung i miljonupplaga. I "the big apple".

text: MAGNUS MAGNUSSON


 

 Synpunkter? Skriv till oss!