Hans Hansson svarar Christer Wigerfelt och Carl Tham
 

Det räcker inte att säga killevippen! 

 

Grattis till en intressant e-publikation!

Vad gäller högskolornas 3:e "ben" - informationen utåt mot samhället så är den förvisso mycket viktig och alltfler på universiteten blir medvetna om det. Ibland tycker jag dock att man glömmer bort att det krävs mycket och hårt arbete för att hålla sig i forskningsfronten, åtminstone i ämnen där det finns stor internationell konkurrens. Detta kombinerat med en normal undervisningsbörda blir för det mesta mycket mer än vad de flesta skulle betrakta som normalarbetstid. Det är svårt att utan vidare lägga på en massa mer arbete. Och som ni på Alba säkert vet så kräver bra forskningsinformation en massa arbete.

Vet inte riktigt hur man skall lösa det här problemet, men det är ett problem! Och det är inte så enkelt som att säga "Då får ni väl forska lite mindre." Ettdera håller man på med internatonellt konkurrenskraftig forskning, eller också gör man det inte. Inom vissa områden kan man förstås öka "produktionen" genom att anställa mer folk. Men det går inte heller alltid - faktum är att den begränsande faktorn inom svensk fysikforskning är lika mycket folk som pengar.

text: HANS HANSSON
Professor i teoretisk fysik, Stockholms universitet


Christer Wigerfelt (1) | Carl Tham (2)
Synpunkter? Skriv till oss!