Även i djurvärlden handlar det om att se över sina energikällor och dra ner på förbrukningen. Fettet spelar en avgörande roll vid temperaturreglering hos djur. Brun fettvävnad är den stora värmeprodukten som tillsammans med energiutlösaren novadrenalin får igång värmeprocessen. Professor Barbara Cannon som arbetar vid Wenner-Gren Institutet, Stockholms universitet liknade reaktionen vid en kortslutning.

Jämnvarma djur kan vara aktiva både om natten och i kallare klimat, men priset de får betala är faran för nedkylning. Precis som med en villa måste det finnas bra isolering uttåt men extra bränsle måste också till för att uppehålla kroppstemperaturen. Isbjörnen är ett bra exempel på ett djur med bra isolering och som måste äta ansenliga mängder med mat för att hålla igång sin värme produktion.

Småfåglar är de djur som kan klara temperaturskillnader på så mycket som 110 grader. De djur som inte har förmågan att lagra extra bränsle eller klara kylan går i ide, hipernering. För att minska energiförbrukningen så mycket som möjligt sänks kroppstemperaturen och hjärtverksamheten minskar på vissa djur från 400 till 7 slag per minut.

Barbara Cannon visade att även brunbjörnar sänker sin temperatur när de går i ide, om än i liten skala. Ett stort djur kan förlita sig på den egna reserven vilket inte ett litet djur kan göra. Det skulle också vara rent energislöseri med att värma upp en så stor kropp när det är tid komma ut ur idet.
-Det är alltid roligt att få lära sig något nytt, förkunnade en av "di lärde" vid Institutionen, och erkände att han fört generationer av elever bakom ljuset gällande just björnars temperatursänkning.
Det är ju skillnad på björn och björn...

text: INA LARSSON   Synpunkter? Skriv till oss!