Ett hus fullt av kunskap

 

 Teknik och naturvetenskap under samma tak

  -Vi vill väcka och vidmakthålla intresset för olika vetenskapsområden och stimulera till kunskapsinhämtande oavsett kön eller ålder. Det finns en stor efterfrågan på information om nya forskningsrön, presenterade på ett för lekmannen begripligt sätt.
 

Det här var utgångspunkten när naturvetarna Jan Westin och Roger Lindblom började planera för ett Kunskapens Hus i Göteborg. Deras idé var ett tvärvetenskapligt projekt med vattnet som samlande tema. Vatten finns inom litteratur, konst, teknik, naturvetenskap, medicin osv. Genom att visa akvatiska livsmiljöer från världens alla hörn kan man sätta in kemi, fysik i ett sammanhang som blir förståeligt för alla. En stor akvarieanläggning är tänkt att bli centrum för dessa aktiviteter.
Den förväntas bli en riktig publikmagnet och det går lätt att där få in alla de pedagogiska ideerna.

Verklighetstrogna miljöer
Med verklighetstroget uppbyggda miljöer vill man locka skolklasser
och andra att följa vattnets väg från regnet som faller på högfjället, längs fjällbäckar, sjöar och älvar och vidare ut i vårt Västerhav. Även det tropiska korallrevet kommer att visas upp.
Under Vetenskapsfestivalen gör man reklam för projektet genom att visa exempel på den här typen av aktiviteter i Vasaparken, som medan festivalen pågår döpts om till Kunskapens Park.

Samarbete med Chalmers
Under förberedelsearbetet för ett Kunskapens Hus har man nu dessutom inlett ett samarbete med Chalmers och kommunförbundet. Projektet har fått beteckningen "Korsvägen", efter den plats där det är tänkt att byggnaden ska uppföras. Kopplingen till Chalmers gör att satsningen på teknik blir större än ursprungstanken var. Experimentum med sina utställningar som illustrerar olika teknik- och naturvetenskapsområden kommer att flytta in från Nääs. Tidigare var de här två projekten fristående från varandra, men nu räknar de tillsammans med att bli mycket slagkraftiga i kampen om publiken. Närheten till Liseberg gör det lätt för skolklasser från hela landet att planera en heldag i Göteborg.
Pengar till denna jättesatsning är sökta från Wallenbergs- och Kunskaps och Kompetensutvecklingsstiftelserna. Beslut tas i maj, respektive början av juni.

text: SIRI REUTERSTRAND
ill: Ur projektbeskrivning för Kunskapens Hus
   Synpunkter? Skriv till oss! | Tillbaka till ingress