Den löpande
psykologen

 

På väg uppför Sprängkullsgatan. Nån kilometer kvar till målet i slottskogen. Jag kommer att klara det här. Ökar farten. Det går lättare. In i mål. Publikens jubel.

Den som sprungit Göteborgsvarvet vet att det är skönt att komma i mål, men vad bara hälften upplever är "Runners high" eller löparkicken. Åtminstone i Stockholm Marathon. Någonstans under loppets sträckning, oftast mellan 10 och 20 kilometer, kommer den här känslan av lycka och välbefinnande förklarar Lennart Widenberg vid psykologiska institutionen i Göteborg.

Fram mot målet igen. I Stockholm Marathon känner någon av 10.000 löpare så här strax innan mål:

"Lyckorus. Gåshud och nackhår som reser sig. En väldig lust att
bryta ut i gråt. Jag måste tvinga mig själv att inte låta tårarna börja
rinna (glädjetårar). En känsla av att det är underbart att leva."

Men som tidigare påpekats så är det i mitten av loppet majoriteten av högflygarna får lyckokänslan:

"Man flyger fram, det finns ingen trötthet. Känner sig oerhört stark.
Glädje att springa och att vara löpare"

Svårare med åldern
Runners High är en mycket skiftande upplevelse. Av skiftande orsaker. Grovt sett kan man se fem psykiska kategorier: lycka, välbefinnande, trance, harmoni och fokusering. Tre psykofysiska: kraft, lätthet och känslan av att sväva.

Det är svårare få löparkickarna om man söker dom, det är lika lätt (svårt) för män och kvinnor och det går att få dem också under träning. Däremot blir det svårare med åldern och ju fler maror man springer. Kategorierna av "Runners high" ovan är alltså jämnt fördelade mellan könen med ett undantag. Upplevelsen av "trance" är något vanligare bland kvinnor.

Lennart tror att det krävs en hyfsad träningsbakgrund eller att man måste springa cirka 40 minuter under träningsrundorna för att uppleva Runners High. En fysisk förutsättning för Runners high. I sin undersökning frågade han därför varför man tränade för ett maraton. Över hälften svarade att det var för att få en bättre kondition eller som ett komplement till annan träning. Något färre svarade däremot att det berodde på psykiska faktorer. Det är skönt, avkopplande eller meditativt. Några få svarade att träningen blivit som ett gift.

Endorfiner. Kickar i musik. Bättre än sex?
Från en egen löparkick där Lennart Widenberg var rädd att "flippa ur" kom hypotesen att det hade med publikkontakten att göra (Han vågade själv inte titta publiken i ögonen när kicken kom). Men hypotesen har inte det gått att bekräfta. Runners High kan lika gärna komma under den egna och ensamma träningsrundan.

Många frågor återstår när föreläsningen under vetenskapsfestivalen är genomförd, i sprinterfart som han själv säger. Lennart hade bara hört talats om endorfinkickar som någon slags biokemisk reaktion, innan han efter tio års maratonlöpande själv fick en Runners high. Men han tror att endorfinerna kommer med den myckna träningen. Han tror också att Runners High kan finnas bland andra än de som springer och tränar för dryga 4,2 mil. Men bättre än sex?
- Det går inte att jämföra med något annat. Inte en enda av löparna som besvarat min enkät har gjort några sexuella associationer.

text: MAGNUS MAGNUSSON


Albabonus. Tröst för soffliggaren:

"Det känns som om kalla kårar börjar i magen och sedan går upp och reser nackhåren. Sedan försvinner all trötthet från benen och det är nästan som om jag vill börja gråta. Livet är underbart. Tyvärr går det över efter ett par hundra meter."


Synpunkter? Skriv till oss?