I hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek bjöd Olov Hammer på föreläsning. Temat var den nyandliga rörelsens världsbild. Olov Hammer är religionshistoriker från Lund. Salen var knökad och det är inte konstigt.
- Undersökningar visar på så många som en och en halv miljon svenskar som tror på ett liv efter detta, berättade Olov Hammer. Siffran på intressenter blir lite förvånande. När det i debatten ofta talas om Sverige som ett avkristnat land och ett folk utan tro. Nyandligheten är inte en religion i vanlig bemärkelse menade Olov, utan en folktro som till sin natur påminner om det gamla bondesveriges tro på vättar tomtar och troll.

KVASIVETENSKAP

-Kyrkan tiger om denna nyandlighet och vetenskapen försöker undvika den. Vilket är synd eftersom rörelsen använder sig av en mängd begrepp hämtade från fysiken. Problemet med deras beskrivningar av världen och människorna är den är hämtad från en vetenskaplig värld de inte riktigt verkar känna till. Vetenskapliga teorier blir omskrivna till poesi och mister därigenom sin giltighet, menar Olov Hammer.

TITTA I STJÄRNORNA

Som exempel på en av de fält som den nya rörelsen väckt liv i nämner Olov astrologin. En närmast utdöd disciplin som nu är het igen. Efter att sovit en vetenskaplig törnrosasömn under 150 år kom astrologin tillbaka på slutet av förra seklet. Då som en reaktion på Darwins läror. Nu i det upplysta Sverige skall astrologin snart få en egen tidning.

Den könlösa hjärnan

Under föreläsningen passade Olov Hammer på att avliva ett par vitt spridda myter.
-Det finns ingen manlig eller kvinnlig hjärnhalva. Våra könsroller är kulturellt betingade. Den nyandliga rörelsen försöker ta en kvasivetenskapligt myt och göra den till en sanning om samhället i stort, menar Olov.

SNABBA FÖTTER

Det finns vissa riter som denna rörelse lägger stor vikt vid. Att gå på glödande kol är en av dem.Att gå på glödande kol är väl ingenting, bara man gör det tillräckligt fort. Att stå stilla på de glödande kolen under en längre tid var inget den lundensiske religonshistorikern ville rekommendera.En annan av myterna är att människan har ett synligt energifält, en s.k aura.
Denna aura kan avfotograferas.Problemet med denna tro på auran är att ett löv får samma typ av ljuskant som en människa. Olov Hammer menar att det finns inga vetenskapliga bevis för någon specifik mänsklig aura.

DEN MYTISKA MYSTIKEN

New Age rörelsen försöker se likheterna mellan indiska gurus utsagor och fysikers teorier. De menar att mystiken och vetenskapen närmar sig varandra.
-Det är helt enkelt inte sant. Fysiker och astronomer är inte kända för sin stora gudstro, snarare tvärtom.De referenser som New Age förespråkarna gör till kvantfysik beror helt enkelt på att dessa forskare inte kan uttrycka sig lika exakt med ord som med siffror. Min önskan är att vetenskapen och den nyandliga rörelsen skiljs åt med ett tjockt streck, ingen skall klampa in i den andres värld, avslutar Olov Hammer sin föreläsning.

text:BJÖRN ZETTERLING


Synpunkter?Skriv till oss