Giraffer och andra psykologer

- Vad fick du i bamba idag?
- Vi åt äckligt blaj-blaj

 

En typisk fråga om fakta får ett svar som är värderande. Det är giraffen och psykologen, Bertil Widell, som frågar sin son om vad han åt i skolan.

Den här sammanblandningen av fakta och värderingar/känslor kan i nästa steg av samtalet gå över i mer eller mindre uttalade behov och önskningar/förväntningar. Alltså behov och önskningar i argumenten som slungas mot din motpart. Det skapar krav och skuld. "Det reser murar" säger Widell. Förr eller senare blir man i argumentationen med varandra till vargar.

Du är en varg. Du samtalar med en person och det går inte så bra. Vill du ha det så och vill ni bli två varghannar som slutar att kommunicera, som hamnar i en strid på liv och död. Gör då så här:

Diagnosticera och analysera din motparts argument
Uttryck dig så att din motpart inte har något val
Skuldbelägg din motpart
Kräv svar på VARFÖR motparten sa eller gjorde som han gjorde
Höj rösten och upprepa dig om din motpart inte lyssnar

Kort och gott, säger Bertil Widell:
-Uppför dig som en politiker i ett TV-sänt debattprogram


Rwanda, Bosnien...

Fredsforskarna Galtung och Friberg har gjort en modell där samtalet går från sakfrågenivån, via polarisering (man idiotförklarar varandra) till destruktion.
-Det finns inga gränser för vad människor gör mot varandra på destruktionsnivån, säger Bertil Widell.
-Man förnedrar och förgör sin motpart. Och det får prioritet över ens egen självbevarelsedrift och överlevnadsdrift. Det är bara läsa vilken dagstidning som helst. Ett exempel är självmordsattacker utförda av olika fundamentalister. Man går på en buss med sin bomb. Bomben briserar och man själv och ens fiender exploderar.

Krig är konflikt och vargspråk menar Marshall B Rosenberg. Därför uppfann han giraffspråket. Giraffen lyssnar, har inlevelseförmåga och kan utrycka sina känslor rakt och ärligt. Giraffen har ett stort hjärta och en lång hals. Den långa halsen gör att giraffen kan överblicka och få ett bättre perspektiv. Giraffspråkskurser är just nu trendiga och just nu går många inom sjukvården på språkkurs.

Kanske det räcker det för oss utanför kursernas värld att begrunda Marshall B Rosenbergs och giraffen Widells slutord:

"Det finns inga genuina vargar. Det är inget annat än giraffer med språksvårigheter"

text: MAGNUS MAGNUSSON


Synpunkter?Skriv till oss!