Riter i förändring

 

-Varför blev stämningen så laddad i Uddevalla, för eller emot skolavslutningar i kyrkan? frågar Alba.
Valerie de Marinis, religionssociolog vid Uppsala universitet, visar under vetenskapsfestivalen på "Vårt behov av riter". Äntligen någon som vet?
-Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, svarar de Marinis, och menar med kulturer allt från ateister och muslimer, till de som tillhör Livets ord.
Så enkelt var det, eller?

Att ändra en rit eller ritual är ett normalt förlopp eftersom den är levande. En rit som inte lever är verkningslös.
Riter är laddade handlingar och de är nödvändiga i livets kriser. Ceremonier återfinns i utkanten av ritens sugande centrum. De är i andlig mening inte laddade. de Marinis säger att kyrkans skolavslutning är en form av ceremoni, som visserligen kan innehålla psalmer, böner, mm.

När kyrka och stat skiljs åt kommer de riter som trots allt finns kvar att förändras. Vilka konsekvenser detta kommer att få vet ingen idag. Det kan å ena sidan bli ett positivt skeende där riten ses som en resurs för att utvecklas.
Det kan å andra sidan bli en negativ utveckling om inte en utvärdering görs.

Kyrkan och naturen är svenskarnas viktigaste symboler, enligt Valerie de Marinis. Om vi så är ateister betyder ändå kyrkobyggnaden någonting för varje svensk.
Svenskarnas förhållande till den svenska kyrkan exemplifierades med berättelsen om en man som dagligen måste gå förbi Klara kyrka i Stockholm. Mannen var inte på något vis religiös och skulle aldrig delta i någon ceremoni, men om kyrkan en dag försvann skulle det skapa ett oerhört tomrum.

Tillbaka till skolavslutningen i Uddevalla.
-Om denna ceremoni är en näst intill död rit - varför blev debatten så laddad? frågar Alba.
-Det är inte det eventuellt religiösa inslaget, den andliga hänryckningen som avgör, utan vem som bestämmer över vad i samhället.
Kyrkan är politik. Vem blev förvånad!

text: INA LARSSON
och MAGNUS MAGNUSSON


   Synpunkter? Skriv till oss!