Ett större museum

- Vi har allt för barnfamiljen!

 
Ett publikvänligt museum, ombyggt, utbyggt och uppfräschat. Det är vad Sjöfartsmuseet siktar på att bli inför 2000-talet. Ett nytt, större, akvarium i anslutning till en "nautisk park", belägen på museets entresida är den kanske viktigaste pusselbiten i den stora satsningen.
 

A lla barn uppvuxna i Göteborg med omnejd har väl någon gång varit och tittat på djuren i Sjöfartsmuseets akvarium. Det har funnits sedan 1933 och byggdes senast om 1983.
Nu vill man alltså bygga ut igen. Rejält den här gången. Den planerade nybyggnaden är tänkt att bli cirka fem gånger större än den existerande anläggningen.

På de skisser som gjorts av en nybyggnad placeras den i den lilla parkbit som finns framför museet mot Karl Johansgatan. En alternativ placering är vid sidan av den nuvarande byggnaden, mot Bläsgatan. Nybygget skall vara i tre våningar av vilka en under jord.

Spännande reptiler
I linje med akvariets befintliga profil vill man framförallt satsa på att visa upp den fauna som finns i och kring våra egna vatten. Det kommer dock, precis som i dag, att finnas en tropisk del som exempelvis skall innehålla en hel del spännande reptiler.
Museichefen Jan Olsson vill gärna framhålla det unika i Sjöfartsmuseets akvariums nära anknytning till just museet.
- Det finns en naturlig koppling mellan akvariet och museet. Många av de djur som vi visar upp har från början tagits hit av sjömän och ingen kan bortse från sambandet mellan vatten och sjöfart...
- Vi har stora möjligheter att erbjuda barnfamiljer och skolklasser en riktig heldag. Akvariet, ett besök inne bland våra samlingar och en avkopplande stund ute i den planerade nautiska parken. Vi har ju ett unikt fint läge här vid vattnet och man får inte glömma att titta på utsikten uppe ifrån Kampanilen.

Pedagogiska ambitioner
Just satsningen på skolklasser är central. Sjöfartsmuseet är det av stadens museer som har den jämnaste och största tillströmningen av publik. Man har haft ett snitt på cirka 175.000 besökare per år. Många av dessa besökare kommer just från skolor och både akvariet och de övriga samlingarna är ett viktigt komplement till skolans undervisning.
De planer som andra har på att bygga nya akvarieanläggningar kommenterar Jan Olsson så här:
-Det verkar väl dumt att bygga en helt ny anläggning när det redan finns en väl fungerande i drift. Ekonomiskt kommer det inte att kosta kommunen särskilt mycket mer än idag. Vi får drift och personal betalda av dem, i övrigt är vi själbärande. Vårt fina läge och den nära anknytningen till museet blir dessutom svårt att slå.

text: SIRI REUTERSTRAND
ill: Ur broshyren Sjöfartsmuseet och Akvariet inför 2000-talet   Synpunkter? Skriv till oss! | Tillbaka till ingress