Tor Nørretranders, författare och vetenskapsjournalist, berättade på torsdagskvällen om sina erfarenheter av förra sommarens seminarier på temat "Third Culture Copenhagen", som han var initiativtagare till.

Den så kallade tredje kulturen integrerar konstnärerna och vetenskapsmännen från de två kulturerna och seminarierna samlade vetenskapsmän, konstnärer, lärare och studenter under tre veckor. Syftet med seminarierna var att försöka finna mötesplatser för konkreta samarbetsprojekt. Alltför ofta håller sig konstnärer på sin kant och vetenskapsmän på sin, när de i själva verket har en hel del saker gemensamt och ett samarbete skulle vara fruktsamt för båda. Nørretranders vill att ett samarbete skall skapa inspiration och en dialog som andra kan få glädje av.

Vilka är det som ska använda den nya tekniken och gå i fronten om inte konstnärerna, som någon i publiken påpekade efteråt. Och visst får även vetenskapsmännen nytta av ett samarbete; under seminarierna i Köpenhamn gjordes exempelvis ett försök med att titta på mönstret i hjärnan hos musiker som spelar improviserad musik. Vetenskapen börjar alltmer att intressera sig för de saker som traditionellt varit konstnärernas gebit, som hjärnan och människors mentalitet.

text: JOHANNA HILLGREN


 

 Synpunkter? Skriv till oss!