Antagligen har jag tagit för stort intryck av Nick Hornby, men jag tänker gärna i topplistor nuför tiden. "Hjälten" i hans bok High Fidelity gör nämligen det. Allt rankas i listor. Fem bästa låtar, fem värsta separationerna osv. Han hade gillat Jens Alwood, professor i lingvistik.

Alwood har gjort undersökningar av vilka som är de mest frekventa orden i det svenska språket. Inte helt oväntat var det skillnader mellan det skrivna och det talade språket.
Mer överraskade var att cirka 50% av allt vi säger gör vi med hjälp av endast 50 ord. Tar vi till 100 ord kan vi säga 62% av det vi brukar säga. De tio vanligaste orden upptar en fjärdedel av det totala språkbruket. Om man betraktar listorna nedan förstår man dock att det inte skulle bli så mycket väsentligt sagt om vi begränsade oss till dessa ord.

Talspråkets 10 bästa

1. de (det)
2. e (är)
3. å (och)
4. så
5. ja (jag)
6. att
7. ja (ja)
8. på
9. som
10. man

 Skriftspråkets 10 bästa

1. och
2. e
3. att
4. det
5. som
6. en
7. på
8. är
9. med
10. av

Så här mycket klokare blev jag på en kvart i Östra Nordstan.

text: SIRI REUTERSTRAND


   Synpunkter?Skriv till oss!