ALBA TITTAR NÄRMARE PÅ REGIONALISERINGSPROCESSEN
 
 

Om man ska tro politikerna har inget hänt. Nästan alla frågor debatteras som om vi kan lösa problemen på nationell nivå.
Märkligt nog tycks alla västländer ha samma debatt. Det sveper med andra ord globala kulturvindar över oss. Vi måste vidga horisonten när vi diskuterar även nationella frågor.
Vi måste blicka utåt och samtidigt inåt. Därför startade vi redan 1997 en avdelning som behandlar regioner, både i Sverige och Europa. Och naturligt nog blir det intressant att se närmare på globaliseringsprocessen.
För Sveriges del kommer vi främst att intressera oss mest för Västsverige och Skåne. Västsverige med sina tre kulturer - fiske, jordbruk och industri; Skåne med sina speciella kopplingar till Köpenhamnsområdet och andra delar av Danmark. Successivt kommer vi att intressera oss även för andra regioner i Sverige.

 
 

REGIONALISERINGEN I SVERIGE
   
Extra

BENGT JOHANSSON [3/07]
VARFÖR FINNS INGA REGIONALA MEDIER?

LINDA BERG [2/07]
ALLTFÖR STORT FOKUS PÅ REGIONGRÄNSER

OLLE SCHMIDT [1/07]
OM ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTRAPPORT

PONTUS TALLBERG [6/06]
SAMMA POLITISKA FRÅGA UNDER 150 ÅR

GÖRAN BRULIN [5/06]
PRIVATISERINGE ELLER KOMMUNALISERING?

LINDA BERG [4/06]
FOTBOLL, POLITIK OCH TAKTIK

LARS NORDSTRÖM [2/06]
STATLIG ELLER REGIONAL KULTUR?

OLLE SCHMIDT [1/06]
HUR SKALL SVERIGE STYRAS?

PER HOLMSTRÖM [6/05]
SVEKET MOT MEDBORGARNA

LINDA BERG [5/05]
HALLANDS ÖDE BORDE INTRESSERA MÅNGA

VILMER ANDERSEN [3/05]
HUR SKA VÄLFÄRDEN ORGANISERAS?

BENGT JOHANSSON [2/05]
REGIONTANKEN KÄMPAR I MOTVIND

LINDA BERG [7/04]
VAR DU HÖR HEMMA PÅVERKAR DIN SYN PÅ EURON

ERLING GREEN [6/04]
DET RÄCKER MED TVÅ POLITISKA NIVÅER

PONTUS TALLBERG [5/04]
SKA LANDSTINGEN LÄGGAS NED?

BENGT JOHANSSON [4/04]
DET LOKALAS TRIUMF I MASSMEDIERNA

LINDA BERG [3/04]
SVAGA REGIONER BEHÖVER NATIONALSTATEN

PONTUS TALLBERG [2/04]
HÖG TID DISKUTERA STATEN OCH REGIONEN

JONAS ANDERSSON [2/04]
HAR REGIONERNA NÅGON FRAMTID I SVERIGE?

ERLING GREEN [1/04]
REGIONALISERING NYSTART FÖR DEMOKRATIN

LINDA BERG [7/03]
STRUNTA I TOMMA SYMBOLER!

CHRISTER WIGERFELT [7/03]
NYA REGIONER PLACERADE PÅ KARTAN

JEANETTE KARLSTRÖM / GÖRAN EKSTEDT [7/03]
DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT INFORMERA

BENGT JOHANSSON [6/03]
OCH VEM VILL HA REGIONENS TIDNING?

PONTUS TALLBERG [4/03]
HÅLLBAR TILLVÄXT BÄST PÅ REGIONAL NIVÅ

ERLING GREEN [3/03]
REGIONALISERING FÖR DEMOKRATISK FÖRNYELSE

DAVID KARLSSON [3/03]
GÖTEBORG OCH DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

BENGT JOHANSSON [2/03]
KRIG MOT NORGE GER RÄTTA REGIONKÄNSLAN?

PONTUS TALLBERG /KATRIN WALLBERG [1/03]
DET NYA SVERIGE VÄXER FRAM UNDERIFRÅN

ERLING GREEN [7/02]
FÖRNYAT VÄLSTÅND KRÄVER NYTÄNKANDE

BENGT JOHANSSON [6/02]
REGIONDEBATTEN DRUNKNAR I SJUKVÅRDSKRISEN

ERLING GREEN [5/02]
REGIONPOLITIKEN ÖKAR I BETYDELSE

PONTUS TALLBERG [5/02]
MORGONDAGENS REGIONER FJÄRRSKÅDADE

CECILIA MALMSTRÖM [5/02]
REGIONVALET FÖRLORAR PÅ GEMENSAM VALDAG

CHRISTER WIGRFELT [5/01]
VÄSTRA GÖTALANDS LÅNGA VANDRING

CHRISTER WIGERFELT [5/01]
SÖKES: ÖDMJUKHET OCH UPPKAVLADE ÄRMAR

JOHAN ÖBERG [2/01]
FINNS EN VÄSTSVENSK KULTURSTRATEGI?

KAJ ABBESTAM [2/00]
LÄN DU VÄLSIGNADE

JAN MOLIN [6/99]
ETNISK INTEGRATION SVERIGES FRAMTID

SIRI REUTERSTRAND [7/98]
VOLVOANSTÄLLD? SVENSK? EUROPÉ?

CHRISTER WIGERFELT [6/98]
MEDELKLASSENS SKATTEREVOLT

HELENA UTTER [2/97]
HOTET MOT GLESBYGDEN

PER NILSSON [2/97]
MÄLARDALENS SLAVAR GÖR UPPROR

REGINA THOMSEN [2/97]
SVENSK, KUNGSBACKABO OCH - HALLÄNNING

PETER WERNBOM [2/97]
VÄSTSVERIGES NYA REGIONALA KOSTYM

CHRISTER WIGERFELT [2/97]
MED MARKNADSPLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT

CHRISTER WIGERFELT [2/97]
DEMOKRATI I GÖTEBORGS KRANSKOMMUNER

CHRISTER WIGERFELT [2/97]
HALLAND RAKT IN I GÖTEBORGS CENTRUM?

ALBA NR 1 1997
TEMA: DEMOKRATI I STORSTAD

   
EUROPAS REGIONER
   
Extra

ANDERS OLSHOV [3/06]
NATIONELL KOLLISION I NORDEN

SIV SANDBERG [4/05]
UTSPEL OM SJÄLVSTYRET I FINLAND

ERLING GREEN [5/03]
EMU FUNGERAR BÄTTRE MED OLIKA RÄNTOR

CHRISTER WIGERFELT [3/03]
TVÅ SVENSKA REGIONER ANALYSERAR EUROPA

CECILIA MALMSTRÖM [2/03]
SKA GUDS ANDE VILA ÖVER EU:S FÖRFATTNING?

CECILIA MALMSTRÖM [3/02]
MITT EUROPA ÅR 2014 BESTÅR AV 40 LÄNDER

CECILIA MALMSTRÖM [1/02]
FÖRFALLET I ITALIEN

SORIN SIMION [1/02]
UNGRARNA INTE DISKRIMINERADE I ÖST

CECILIA MALMSTRÖM [5/01]
REGIONER HAR EN VIKTIG ROLL I EU!

CHRISTER WIGERFELT [5/01]
NÄR DEN REGIONALA KOSTYMEN BLIR FÖR LITEN

CHRISTER WIGERFELT [5/01]
BORTOM NATIONSGRÄNSEN FORTSÄTTER VÄRLDEN

CHRISTER WIGERFELT [5/01]
KUNGSBACKASYNDROMET I BERLIN

JOSEFINA SUSSNER [5/01]
FINNS REGIONAL IDENTITET?

CECILIA MALMSTRÖN [4/01]
ALLA BJUDS IN TILL DISKUSSION OM EU:S FRAMTID

ULF CARMESUND [2/01]
KULTUREN SKA BLI ETT LYFT FÖR MANCHESTER

CECILIA MALMSTRÖM [7/00]
ALLT MER AMERIKANISERAD MUSIK I EUROPA?

LENA STENMAR [7/00]
PROJEKT MITT EMELLAN ÖST OCH VÄST

CECILIA MALMSTRÖM [6/00]
EUROPEISK SOLIDARITET

CECILIA MALMSTRÖM [5/00]
EUROPAS KULTURELLA MÅNGFALD

CECILIA MALMSTRÖM [4/00]
PÅ VÄG MOT EN EUROPEISK FÖRFATTNING?

CECILIA MALMSTRÖM [7/99]
MEDBORGARNA MÅSTE INVOLVERAS
I EU:S FÖRÄNDRINGSARBETE

CHRISTER WIGERFELT [7/99]
ITALIENSK DEMOKRATI DBRABBAR GÖTEBORG?

SORIN SIMION [7/98]
MINORITETSPROBLEM I ÖSTEUROPA

TORE JANSON [7/98]
NATIONALSPRÅKENS TID

CHRISTER WIGEERFELT [7/98]
KAN EU BLI EN NY SUPERNATION?

CECILIA MALMSTRÖM [2/97]
EUROPAS KÖTT OCH BLOD

LISBETH LINDEBORG [2/97]
EN HISTORISK CHANS

LISBETH LINDEBORG [2/97]
REGIONERNA I NATIONALSTATEN

PER NILSSON [2/97]
LET'S GO NUTS

Extra

 

GLOBALISERING
   
Extra

ERLING GREEN [3/04]
NY SYN PÅ VÄLFÄRD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

OLAV UNSGAARD [2/03]
LOKAL FREDSKAMP PÅ GLOBAL ARENA

SAMUEL EDQUIST [2/03]
FRÅN GLOBALISERINGENS FRONTLINJER

SAMUEL EDQUIST [6/02]
VART GÅR VI NU?

CECILIA MALMSTRÖM[6/02]
FOLKOMRÖSTNING MED BITTER EFTERSMAK

OLAV UNSGAARD [3/02]
VEM BESTÄMMER ÅT OSS?

CECILIA MALMSTRÖM [7/01]
TRYGG OCH SÄKER STAD - FÖR VEM?

JOHAN ÖBERG [5/01]
LANDSKAP, LÄN OCH FJÄRRAN PLATSER

DAVID KARLSSON [4/01]
ETT MÄRKE, EN PRODUKT, EN RÖRELSE

CHRISTER WIGERFELT [4/01]
DE GLOBALA FÖRETAGENS AKILLESHÄL

DAVID KARLSSON [2/01]
DEMOKRATI PÅ NYA VÄGAR

MAGNUS KÖRNER [1/01]
NÄR PROTESTEN BLIR GLOBAL

CHRISTER WIGERFELT [1/01]
CASTELLS III:
SPRATTEL I NÄTVERKSSAMHÄLLET

SIRI REUTERSTRAND [7/00]
NÄTET - EN JÄTTELIK MARKNAD

CHRISTER WIGERFELT [6/00]
CASTELLS II:
GLOBALISERING FÖDER SOLIDARITET?

HELENA LANS [6/00]
KÖP RÄTTVIST!

DAVID KARLSSON [5/00]
TILL ATTACK!

HEIDI MOKSNES [7/99]
INDIANER VÄDJAR FRÅN CYBERRYMDEN

CECILIA MALMSTRÖM [6/99]
EU HAR ETT GLOBALT ANSVAR

CHRISTER WIGERFELT [6/99]
CASTELLS I:
NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT

CHRISTER WIGERFELT [5/99]
SAMLING VID NODERNA

CHRISTER WIGERFELT [1/99]
PLATSEN SOM INTE FINNS

CHRISTER WIGERFELT [7/98]
GLOBALISERINGEN RIVER NATIONENS GRÄNSER

   


 

BILAGA TILL
ALBA.NU

TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

 

Senast uppdaterad:
7.2.2007
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat

>>Här
 
Riksdagens
västsvenskar

Möt några av dem
>>Här
 
KRÖNIKA
 
– Var du hör hemma påverkar din syn på euron
Läs mer >>Här
 
 
Bok om regional
demokrati
och utveckling
i Skåne och
Västra Götaland.
 
Dokumentation från nordisk konferens i Göteborg 2004

 

 
Några principfrågor om svensk samhällsorganisation
 

 
Dokumentation från nordisk konferens i Göteborg 2006

 

Ovanstående trycksaker
kan beställas från
Pontus Tallberg
på Region Skåne

Produktion:
Christer Wigerfelt