Extra

Så fick alla som bor i Västra Götaland en ny tidning att läsa. Den liknar i stort sett en vanlig tidning med nyheter, reportage och annonser. Men riktigt vanlig är den nu inte. Tidningen heter Regionmagasinet och ges ut av Västra Götalandsregionen.

Västra Götaland är en extremt tidningstät region, så man kan ju undra varför regionen i hela friden lägger ner tid och pengar på att ge ut en egen tidning. Räcker det inte med att medborgarna får sig till livs lite regionnyheter i deras vanliga morgontidningar, vare sig dessa nu är stora tidningar som GP och Borås Tidning eller mindre kollegor som Strömstads Tidning eller Skaraborgsbygden.

Skälet är givetvis att man från regionpolitikernas sida inte är riktigt nöjd med hur tidningarna bevakat regionen. Regionnyheter har i alltför hög grad skildrats som krisnyheter, både vad gäller den politiska ledningen och regionens verksamhet. Regionpolitikerna var missnöjda med hur regionen bevakades och tänkte att om vi gör en egen tidning kan vi få fram en mer positiv och i deras ögon en mer rättvisande bild av regionens verksamhet.

Från journalisthåll har man varit entydigt negativ till regionens publicistiska ambitioner. Svaret på kritiken om att regionbevakningen varit alltför negativ kommer som ett brev på posten. Journalisterna menar att man lika lite kan skriva om all regional verksamhet som fungerar som man kan rapportera om varje lyckad landing på Landvetters flygplats. Journalistik handlar om det oväntade och det är när det som ska fungera inte fungerar som det blir journalistiskt intressant. Denna konflikt speglar två konkurrerande synsätt på vad som är journalistikens samhällsfunktion - mediernas informationsfunktion och mediernas granskningsfunktion. Journalisterna anser att deras främsta uppdrag är att granska hur den regionala verksamheten fungerar och tycker då att regionen framförallt ska uppmärksammas när något inte fungerar. Politikerna trycker å sin sida på att journalistiken ska informera medborgarna om vad som sker i samhället och menar därför att medierna inte bara borde skriva om sådant som går dåligt utan även om sådant som går bra.

Oavsett om man anser journalister eller politiker har rätt i sin syn på det journalistiska uppdraget eller om det är legitimt för Västra Götalandsregionen att ha publicistiska ambitioner finns en central fråga. Går det med hjälp av en publikation som regionmagasinet förändra bilden av Västra Götalandsregionen? Eller finns det kanske andra funktioner med publikationen?

Om syftet framförallt är att stärka samhörigheten inom regionorganisationen och bland de anställda är min bedömning att den kanske kan ha viss betydelse, på samma sätt som personaltidningar. Dessutom kan det höja moralen inom regionen genom att man visar att man gör något, vilket är en viktig funktion för många kommunikationsaktiviteter.

Men frågan är om Regionmagasinet kan förändra västragötalänningarnas syn på regionen. Min bestämda uppfattning är att den ambitionen är fruktlös. Regionmagasinet är en partsinlaga som ingen har något större förtroende för. Lika lite som man tror på annonser tror man på en kundtidning, om det inte bara handlar om att sprida info om evenemang Men om man tror att Regionmagasinet ska få västragötalänningarna att gilla regionen mer - då är man fel ute.


Extra
Extra Bengt Johansson forskar bl.a om politisk kommunikation på institutionen för Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 6 2003

 
 
 
Regionmagasinet är en partsinlaga som ingen har något större förtroende för.