Nu finns Västra Götaland på kartan


Extra

Skåne har redan gjort det och nu gör Västra Götaland detsamma. Nu har de blivit kartböcker, utgivna av Sveriges Nationalatlas. Rykande färsk är den om Västra Götaland.

Kartboken är ett praktverk som kostat både länsstyrelsen och regionen 2 miljoner. Än mer har Sveriges Nationalatlas lagt på projektet. Västra Götaland är en sammanslagning av tre län och olika kulturer. Alla visst att den gamla länsindelningen från Axel Oxenstiernas tidskulle vara svår att överbrygga. Dety visar sig i smått och stort. När boken presenterades förstod man att omslagsbilden var problematisk. Det går inte att få in alla regionala skillnader i en enda bild. Man valde att ta en flygbild över Göteborgs hamninlopp. Som motvikt lade man en landskapsbild från Västgötaslätten som baksidesbild. Med en regnbåge, som antingen kan representera variationerna inom länet, alternativt länets rikedomar vid regnbågens källa. Beroende på hur man se på regionen.

Kartboken innehåller inte bara de traditionella kartorna. Då hade det räckt med den gamla Sverigekartan alla redan har i sin bokhylla. Här finns historiska kartor, näringskartor, befolkningsutveckling, miljökartor. Plus en mängd diagram och fotografier. Här finns flera fina flygkartor. Det enda som kanske saknas är satellitkartor. Många korta men väl bearbetade texter kompletterar bildmaterialet, exempelvis om Hornborgasjöns i det närmaste utplåning och projektet att återskapa sjön. I många fall finns det grafik som ger mycket information på ett koncentrerat sätt.

Kartor är ursprungligen idén om kontroll över geografin. De är naturligtvis även en manifestation av nationalstaten. Vad betyder det då att framställa en karta över Västra Götaland? Regioner idag är mer lösa i kanterna än nationalstaten. Det är därför intressant att miljöavsnitten demonstrerar att Västra Götaland är intimt förknippad med områden utanför regiongränserna. Länets vattenförsörjning har förgreningar långt in i Norge.

Själva förnekar alla inblandade parter att syftet med boken har varit att skapa identitet med regionen och länet. Återstår bara att ge en annan förklaring till varför man satsat fyra miljoner på projektet. När allt kommer till kritan kanske kartboken ändå bidrar just till ökad samhörighetskänsla med regionen.

Boken kommer att kosta runt 400 kronor i bokhandeln. Den som vill komma undan billigare kan gå till hemsidan hos Sveriges Nationalatlas. Där finns på priv s.k GIS-kartor över just Västra Götaland, där man kan välja vad man vill att kartorna ska visa. Plus en mängd andra kartor.

CHRISTER WIGERFELT

11.12.2003


Extra
Extra Sveriges nationalatlas hittar du här
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 7 2003

 
 
Bokomslag
 
Västra Götaland
Sveriges nationalatlas 2003
 
 
Alla inblandade parter förnekar att syftet varit att skapa identitet med regionen.