Det är vår skyldighet att informera


Extra

Om man tror att en tidning från Västra Götalandsregionen kan få medborgarna mer välvilligt inställda till regionen är man fel ute, sammanfattar massmedieforskare Bengt Johansson sin krönika.

Helt korrekt. Hade det varit syftet med tidningen Regionmagasinet hade vi varit helt fel ute. Man behöver inte vara vare sig informatör eller massmedieforskare för att inse att en tidning från en myndighet aldrig - eller mycket sällan - kan få folk att ändra en uppfattning de redan har.

Målet för Regionmagasinet är att erbjuda regionens invånare ett material de kan ha nytta och glädje av, ur skilda medborgerliga perspektiv. Den ska också vara orienterande, intresseväckande och tankeväckande.

Tidningen Regionmagasinet kan och bör ifrågasättas - det är en självklarhet när skattepengar finansierar produktionen. Men faktum är att Västra Götalandsregionen har en laglig skyldighet att informera medborgarna om hur man använder deras skattepengar och Regionmagasinet är en av kanalerna.

Inte ens Bengt Johansson kan tro att mediernas rapportering kan ge en heltäckande bild. Eller som Johansson skriver i sin krönika: ”Journalistik handlar om det oväntade och det är när det som ska fungera inte fungerar som det blir journalistiskt intressant”. Eller som det står i en tidigare krönika av samme författare: ”Istället har regionnyheter varit nästan detsamma som nyheter om sjukvård i kris.”

Så vem ska berätta om det som fungerar, och framförallt hur det fungerar? Eller ge en kompletterande bild av varför det som inte fungerar, inte fungerar? Det är regionens skyldighet att göra det.
En rapport från SOM-institutet visar att medborgarna själva efterlyser regionens egen bild av skeenden och händelser, något som tydligt visar att massmediernas mottagare faktiskt vill ha en annan bild. Vem ska ge dem det?

På Johanssons fråga: ”Räcker det inte med att medborgarna får sig till livs lite regionnyheter i deras vanliga morgontidningar, vare sig dessa nu är stora tidningar som GP och Borås Tidning eller mindre kollegor som Strömstads Tidning eller Skaraborgsbygden?” svarar alltså medborgarna själva: Nej.

Tidningens publicistiska ambitioner består i att vilja vara trovärdig och läsarvänlig, ett förhållningssätt som inte enbart kan vara avsett för nyhetsjournalister. Att man från journalisthåll varit entydigt negativ till regionens publicistiska ambitioner (som Johansson skriver) är inte sant, eftersom vi har pratat även med journalister som inte är negativa. Men - att det som skrivits i medierna om Regionmagasinet har varit negativt är entydigt, dock inte förvånande: Nyhetsbranschen vill inte ha vad man upplever som konkurrens, och som kanske går emot deras bild av sanningen.

Vill någon veta mer om Regionmagasinet går det bra att ringa chefredaktören på 031-63 07 66.

Jeanette Karlström, chefredaktör
Göran Ekstedt, ansvarig utgivare

11.12.2003


Extra
Extra  
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 7 2003

 
 
Jeanette Karlström
och Göran Ekstedt
i replik till Bengt Johanssons krönika
i nr 6.
 
 
Nyhetsbranschen vill inte ha vad man upplever som konkurrens.
 
 

Läs Bengt Johanssons
krönika >>Här