Kan EU bli en positiv samhällskraft?

Lagom till EU-valet i juni kommer tidigare EU-parlamentarikern Per Gahrton ut med en bok om den europeiska gemenskapen. Han har tidigare skrivit böcker på samma tema, som ”Istället för EU” som även den utkom på Ordfront, 1990. Sedan dess har Europa förändrats och Gahrton har ändrat ståndpunkt från att kräva utträde ur EU till att acceptera medlemskap. En linje som övriga gröna partier i Europa haft under alla år. Läs mer

EU kan påverkas på många plan

Är EU demokratiskt? Drygt tio år efter att Demokratiutredningen funderade över den frågan kan det vara värt att begrunda utvecklingen sedan dess, inte minst med tanke på det stundande valet till Europaparlamentet den 7 juni. Kruxet som lyftes fram i flera av Demokratiutredningens skrifter är att EU är mer än en mellanstatlig organisation. Läs mer

Finns det en europeisk samhällsmodell?

Visst har vi gemensamma intressen i Europa. En av de saker som brukar pekas ut som grunden för vår gemenskap är det som brukar benämnas ”Den europeiska samhällsmodellen”. Men vad består den av egentligen och hur värnar vi den? Är vi så lika egentligen? Finns det något typiskt europeiskt och hur skiljer det sig i så fall från exempelvis det samhällsbygge som utvecklats i USA? Läs mer

Provocerande nationalism i EU-parlamentet

Vi måste stärka den svenska identiteten och gynna svensk kultur! Sverige måste ha en militär som kan försvara våra ekonomiska intressen runt om i världen! Vårt parlament uppmanar alla att fira nationaldagen, visa den svenska flaggan överallt där statligt finansierade projekt förekommer och understryka vår svenska identitet i historieböcker i skolan! Läs mer

Svenska folkets vankelmod

Sveriges förhållande till europeiskt samarbete har sedan andra världskriget till största del enbart diskuterats inom en samhällselit. Det dröjde till början av 1990-talet innan debatten breddades. Anledning var stora förändringar i omvärlden, en hastigt beslutad ansökan om medlemskap i EU (1991) och en folkomröstning i frågan 1994. Läs mer

Valutan kräver vidgat perspektiv

Det fanns länge en bred enighet i Sverige, omfattade hela arbetarrörelsen och delar av den borgerliga vänstern, om grundprinciperna för den ekonomiska politiken: Finans- och penningpolitiken skulle samordnas med den fulla sysselsättningen som viktigaste mål. Låg inflation och sunda offentliga finanser var också viktigt. Läs mer

Vad är egentligen konst?

På Göteborgs konstmuseum pågår just nu en utställning som man inte bör missa om man är i staden. Den visar verk av ”självlärda konstnärer” från Sverige, Finland och Norge. Det är en utställning som ställer en mängd intressanta frågor om vad konst egentligen är. Läs mer

Gör din EU-röst hörd

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Hoppa inte över valet, gör din röst hörd även i EU. Din röst i EU-valet är lika viktig som din röst i riksdagsvalet och kommunvalet. Läs mer

Nedladdningens brännande frågor

På omslaget till boken stormar ett piratskepp fram, anförda av svenska fildelarsajten Pirate Bay. Boken handlar om konflikten mellan dem som tillhandahåller tjänster för fildelning å ena sidan och upphovsrättens försvarare å den andra. Som mediearbetare och flitig användare av Internet befinner jag mig på ett gungfly där debattens vågor går höga. Konflikten har stor principiell betydelse. Läs mer

Lukten av död driver fram över historieprovet

Stad av rök är del två i Jason Lutes trilogi om Berlin strax innan andra världskriget. Staden Berlin är helt obombad. Röken i titeln kommer från kolkaminer, cigaretter, avgaser – röken antyder att något pyr. Dramatisk ironi, alla läsare vet det som ingen av karaktärerna ens kan ana. Snart ska hela världen stå i brand.
Det går som en doft en föraning genom hela historien. Hur börjar ett världskrig? Hur börjar ett gräl? När börjar folk bete sig illa mot människor dom egentligen gillar bara för att dom är rädda nästan hela tiden? Läs mer