Kärlekens berg-och-dalbana

Per Hagman lyfter pennan och sätter den till papper på första gången i romanformat sedan 2004, då hans kritikerrosade Att komma hem ska vara en schlager först kom ut. Läs mer

Iraks vattenförsörjning går mot katastrof

De mest väsentliga källorna till dricksvatten i Irak är floderna Tigris och Eufrat, som förenas i floden Shatt al-Arab i närheten av staden Basra i söder. Irak har en befolkning på nästan 26 miljoner, varav mer än 75 procent bor i städer. Irak har tillgång till förstklassigt grundvatten och drygt en femtedel av landet utgörs av jordbruksmark. Läs mer

Inte så glada bilderböcker

Gro Dahle och Svein Nyhus har skrivit tre väldigt svåra böcker. Svåra för att ämnena är svåra. Svåra för att de inte är lätta att förhålla sig till. Böckerna är tänkta för ganska små barn och de behandlar riktigt tunga ämnen. Ämnen ovanliga i böcker för små barn. Läs mer

Gör dig fri från klassificeringarna

Som så många andra medelålders kvinnor är jag med i en bokklubb. Sju kvinnor, sju öden; så skulle man kunna beskriva oss. Som i så många andra bokklubbar är vi lite som i en roman, liksom. År ut och år in, med en svårslagen trofasthet, följer vi varandras liv. Verkligheten överträffar dikten. Men visst. Vi läser en bok också, till varje träff. Läs mer

Kan regioner vara demokratiska?

Många europeiska stater har under de senaste decennierna infört nya regionala nivåer eller förstärkt redan existerande regioner. Under 1970- och 80-talen etablerades direktvalda regioner i Frankrike och Italien och i Spanien blev en starkare regional nivå ett sätt att hantera de spänningar som uppstod efter Francodiktaturens fall. Under perioden stärktes dessutom fylkesnivån i Norge genom att direktval infördes till tidigare indirekt valda enheter. Läs mer

Foto (3)

Bild Tuija Lindström Läs mer

Sosse mot strömmen

Det är försommar och skolavslutning, studenter åker runt i stan på lastbilsflak och jublar över sin nyvunna frihet. Men hur ser friheten ut, vilket samhälle möter dem i deras nya kapaciteter av vuxna och väljande individer när de ska forma sin framtid? Ja, väljer de att studera vidare på universitet så konfronteras de med det europeiska universitetsväsendets nyligen antagna gemensamma överideologi, där det främsta målet med den utbildning som ges är att studenterna ska bli anställningsbara, de ska färdigutbildade vara attraktiva på arbetsmarknaden. Läs mer

Kärlek och ensamhet

Kärlek och ensamhet och en outsäglig romantisk sorg. En man och en kvinna som lever ihop men inte älskar varandra, ett annat par som är gifta på var sitt håll men som älskar varann. En och samma kvinna är inblandad i båda relationerna, nämligen berättarens farmor. Ett barnbarn berättar om denna farmors liv på fyrtio- och femtiotalet på Sardinien. Om sondottern är den samma som bokens författare, Milena Agus, vet jag inte även om jag anar att det förhåller sig så. Det har nu inte så stor betydelse, det handlar ju ändå om skönlitteratur. Läs mer

En morakniv möter Italien

Goddag. Läs mer

Kultur och ekonomi med olika perspektiv

Under de senaste decennierna har de tidigt industrialiserade delarna av världen fått svåra struktur- och sysselsättningsproblem när tillverkningen av industriellt framställda produkter flyttat till låglöneländer. Delvis har problemen kunnat avhjälpas genom kunskapsintensiv produktion och tjänsteproduktion, men arbetslöshetsproblemen och undersysselsättningen framför allt på orter eller i bygder som tidigare varit beroende av en eller något fåtal industriella verksamheter har inte kunnat avhjälpas medan alltfler människor lämnar sådana platser och flyttar till städerna där de ofta inte heller kan erbjudas arbeten som skulle ge dem en hyfsad utkomst. Läs mer