TRYING TO BE REAL #3 – BEINAHE TANZ

Av: Luzius Heydrich och Juliana Atuesta
Teknik: Oliver Szewc
På scen: Edith Draxl, Andrea Fischer, Madeleine Lissy, Astrid Ranner och Robert Rauch.

Visades 5 och 6 juli på Theaterdiscounter i Berlin. Läs mer

INTO/ OUT OF LANDSCAPE

Koreografi och dans: Claudia Garbe
Dramaturgi och Grafik: Ingolf Watzlaw
Ljus: Wassan Ali

Spelades 9-11 juni 2011 på LaborGras i Berlin. Läs mer

Intressant nytolkning av tidigt medeltid

Ursprungligen visste jag inte ett dugg om de s.k. liljestenarna, som på senare år blivit alltmer intressanta, för arkeologer, historiker, religions- och konstvetare. Läs mer

En glimrande uppväxtskildring

… högsta berget bor jag på
vinden svalkar solen bränns
där finns sorg som inte känns …
(ur Deirdres samba) Läs mer

MATADOURO

Idé och utformning: Marcelo Evelin/Demolition Inc och Núcleo do Dirceu i Teresina
Medverkande: Alexandre Santos, Andrez Lean Ghizze, Cipó Alvarenga, Fábio Crazy da Silva, Fagão, Izabelle Frota, Jaap Lindijer, Jacob Alves, Josh S., Layane Holanda, Marcelo Evelin, Regina Veloso, Sérgio Caddah och Silvia Soter.

Matadouro (”Slakthus”) var inledningsföreställning till den femte upplagan av Brasil move Berlin – festivalen för brasiliansk samtida dans som anordnas vart annat år på HAU i Berlin. Festivalen pågick 7-17 april 2011 med samtal, workshops och föreställningar. Läs mer

Vardagen för papperslösa kartlagd

Häromdagen skrev Aftonbladet på ledarplats under rubriken En utnyttjad arbetskraft om hur papperslösa invandrare sliter för extremt låga löner på den svenska arbetsmarknaden. Artikeln byggde på en undersökning om papperslösas villkor som Sydsvenska Dagbladet gjort och som visar hur systematiserat utnyttjandet blivit av människor som saknar tillstånd att uppehålla sig i landet och därmed inte heller kan göra sina röster hörda genom t ex fackföreningar eller sociala myndigheter. Läs mer

Förortens nödvändiga kamp

”Det kändes som vi vann OS!” sade fjortonårige Fitim Aliu när ungdomarna på Mixgården i Göteborgsförorten Hammarkullen med stöd av sina fritidsledare och en bred opinion sommaren 2009 vann kampen mot hotande nedskärningar på fritidsgårdarna. Fitim Aliu var en av dem som drog igång den namninsamling som inledde de framgångsrika protesterna. Politikerna backade helt i början av juli. Läs mer

Brev till Angereds lokalpolitiker

Från Föreningen Mötesplats Hammarkullen, Angered den 3 mars 2011

Vi har läst SDN Angered – Budget 2011 och har förstått att en av era ledstjärnor för hur ni vill gå tillväga i stadsdelen är att ”åstadkomma största möjliga delaktighet/medskapande för invånarna i både planerandet och genomförandet av olika aktiviteter”. Vi har också förstått att ni är måna om att, i enlighet med ”Vision Angered med tillväxtperspektiv”, fokusera på tillväxt genom skapandet av nya mötesplatser. Läs mer

Förorten har framtiden i egna händer

Utan att blunda för fattigdom och segregation tycker jag det är dags att skriva in sig i ytterligare en berättelse om förortens framtid. Artikeln bygger på iakttagelser av samhällsbyggande från tre delområden i Angered, nämligen Gårdsten, Hjällbo och Hammarkullen. Grundläggande skillnader i strategival har lett till olika sätt att möta de utmaningar dagens globala samhälle erbjuder. Min utgångspunkt är att den ökande graden av komplexitet och snabb förändring som präglar dagens samhälle öppnar för helt nya och ytterst gynnsamma möjligheter till utveckling i just dessa områden. Läs mer

Innerstadens kreativa kris

Framtiden finns i staden. Här finns utbildningen, vården, kulturen och jobben. Därför vill alltfler bo i en stad och väl där vill alltfler bo centralt. Det blir en ekvation som blir allt svårare att uppfylla. Samhällsteoretiker av olika slag har fångat upp signaler om alltmer immanent produktion, som ofta fungerar utmärkt i en fabriksfri miljö. Råmaterialet är då varken trä eller järnmalm utan kreativitet. Runt storstadens resterande men utdaterade industrimiljöer ska den goda staden växa fram. Läs mer