Är väntan ett slags tomrum?

En etnografisk doktorsavhandling om väntan, kan det vara något? Ja det kan det. Boken erbjuder en lågmäld och reflekterande text om vad väntan innebär för tretton intervjuade personer, åtta kvinnor och fem män, en bit in på 2000-talet. Man får följa författarens intervjuande och hennes funderingar kring hur hennes ”intervjuoffer” uppfattar fenomenet ”väntan”. De intervjuade är kulturarbetare eller offentliganställda, konstnärer, lärare etc. Läs mer