Forskning pågår

Från välfärdsstat till partnerskap Av Johannes Lönneblad och Ove Sernhede [230111] Under de senaste decennierna har samhällets stödinsatser i de bostadsområden som idag går under beteckningen ”särskilt utsatta” ändrat karaktär. Staten har allt mer dragit sig tillbaka, polisiära prioriteringar har hamnat i förgrunden och kommunerna har i jakt på resurser riktat in sig på att sk Läs mer