Närdemokrati ur

göteborgarens

perspektiv

"Välfärdsstad i omvandling" är titeln på en ny bok som kommer ut våren -97 på SNS förlag. Boken är ett försök att se helhetslinjer i den kommunala demokratins utveckling.
Författarna Lennart Nilsson, Jörgen Westerståhl, Sten Jönsson och Sigward Rubenowitz utgår från både sin egen och andras forskning på området.
Enligt statsvetaren Lennart Nilsson ska man vara försiktig med att dra alltför stora växlar på enstaka undersökningar. Denna nya bok bör därför kunna ge speciellt intressanta aspekter på demokratins tillstånd.
Utgångspunkten är i första hand den representativa demokratin och som fond för utvecklingen har man kommunsammanslagningarna från början av 50-talet till 1974.
 

Alba har träffat de fyra författarna och det är bara att klicka på respektive namn så får du veta vad de anser om stadsdelsreformens betydelse för vissa aspekter av den kommunala demokratins utveckling.

Lennart Nilsson
statsvetare 
 
Jörgen Westerståhl
statsvetare
Sten Jönsson 
ekonom
Sigward Rubenowitz 
psykolog

Synpunkter? Skriv till Alba

Tillbaka till innehållsförteckning