STYCKAD STAD

- ELLER DECENTRALISERAD KOMMUN


Staden på öar har också blivit en stad i delar.
Med 24 stadsdels- nämnderna ska medborgarnas makt öka. Klart är i alla fall att oenigheten mellan de stora partierna i Stockholm är stor.

VID ÅRSSKIFTET trädde SDN-reformen (stadsdelsnämndsreformen) i kraft. Efter ett förberedande år fick Stockholms 24 stadsdelsnämnder sina fulla befogenheter.

Erik Nilsson (s) var tidigare borgarrådssekreterare på finansroteln och är en av reformens arkitekter. Numera är han "borgmästare", det vill säga nämndordförande, på sitt Norrmalm.
Han tror benhårt på att reformen ska fylla sina tre målsättnningar; ge en bättre service till medborgarna, spara pengar och öka demokratin.
- Jag vet att Göteborgs stadsdelsnämnder enligt de vetenskaplig utredarna inte varit någon succé ur demokratisk aspekt. Men Göteborg har haft en dramatiskt annorlunda situation med stora nedskärningar. Vi kommer säkert också stöta på jättestora bekymmer, men jag tror ändå på det här, säger Erik Nilsson och tillägger:
- Reformen i sig skapar inte en förbättrad lokaldemokrati. Men den ger förutsättningarna.
För att få ett verkligt medborgarinflytande krävs en dialog och för den krävs en ny typ av politiker.
- Vi har försökt betona det nya arbetssättet. Vi politiker får en helt ny roll som samtalsledare för ett politiskt samtal i stadsdelen. Vi ska leda och lyssna, säger Erik Nilsson.
Under uppbyggnadsåret har Norrmalms öppna möten lockat många åhörare. Det som främst väckt intresse har varit trafikfrågor och plan- och byggärenden. Där ser Erik Nilsson ett problem.
- Vi har fått störst gensvar i de frågor där vi bara är remissinstans. Om våra remissyttranden inte tas på allvar, kan det bli en demokratisk baksmälla. Om medborgarna påverkar oss och om kommunpolitikerna sedan beslutar något annat, kan folk tappa förtroendet.

HAN TYCKER att försöksverksamheten i Stockholm uppfyllt förväntningarna och pekar på Rinkeby som ett föredöme. Där har stadsdelsnämnden ibland valt alternativa lösningar som inte hade kommit i fråga om besluten fattats i Stadshuset.
- Det har de kunnat göra för att de känner sitt område. Rinkeby har verkligen byggt på sin områdesstolthet.
Stockholms stadsdelsnämnder har i genomsnitt 27000 invånare. Det är betydligt fler än de 15000 som förordas av forskarna.
- För att få en optimal effektivitet med stordriftsfördelar i en kommun behövs 40000 invånare. Så det blev en avvägning mellan demokrati och effektivitet. Men visst är det ett bekymmer. Och jag tror också att det blir svårare att uppnå demokratieffekter i de stora innerstadsdelarna, säger Erik Nilsson.

AGNETA REHNVALL, moderat oppositionsborgarråd (m), har engagerat sig hårt mot stadsdelsnämnderna.
- För att uttrycka mig förskräckligt milt, så är jag emot den här reformen. Erfarenheterna från Göteborg och alla andra städer som prövat stadsdelsnämnder talar ju sitt eget språk, säger hon och fortsätter:
- Stadsdelsnämnderna är en hybrid. Man väntar sig att hitta något slags självstyrelse i stadsdelen. Men skulle man göra något för en lokal självstyrelse skulle man stycka upp Stockholm i 24 olika kommuner med direktval och beskattningsrätt. Och det hoppas jag aldrig händer!
Agneta Rehnvall tycker att det är varje förtroendvalds eget ansvar att hålla kontakt med medborgarna. Stadsdelsnämnder kommer varken göra till eller från i det avseendet. Och hon tror inte att en stadsdelspolitiker har en bredare lokal kompetens än en kommunalpolitiker.
- Jag har svårt att se hur de ska kunna skaffa sig den kompetensen. De är fritidspolitiker i högsta grad, de ska ha ett möte i månaden. Jag, som är heltidspolitiker, hinner nog snappa en hel del, även om det som ligger utanför mitt område.
Istället, menar hon, blir stadsdelspolitikerna de som får klä skott för allmänt politiskt missnöje.
- Stockholm har stora besparingskrav på sig. Tuffa beslut måste tas. Och då skaffar sig politikerna inne i stadshuset ett bekvämt filter mellan sig själva och verkligheten. Politikerna i stadsdelsnämnderna kommer att få ta mycket stryk.

MODERATERNA är det parti som är mest negativt till stadsdelsnämnder. Under 70-talet motionerade dock partiet flitigt om olika slags decentraliseringar. Men det var då. Agneta Rehnvall citerar Ulf Adelsohn när hon ska analysera partiets inställning.
- Vi hade en period då vi var för det här. Men då var å andra sidan socialdemokraterna emot.
Det finns dock moderater som än idag tror på stadsdelsnämnderna; de som varit med i försöksverksamheten i Rinkeby, Skarpnäck och Aspudden. Men Agneta Rehnvall har inte tagit något intryck av dem.
- Det är fullt logiskt att man tycker att den organisation man jobbar i är bra. Det är lite som Parkinsons lag, man växer in i organisationen. Dessutom var det inte på riktigt. När man har fått problem därute har man vänt sig till centrala förvaltningar. Men hur gör man sedan när de centrala förvaltningarna inte finns längre?

Moderaten Kerstin Gustafsson tillhör reformens anhängare. Hon kom från sociala distriktsnämnden i Rinkeby/Bromsten till Rinkeby SDN.
- Hyste jag någon skepsis inför stadsdelsnämnderna i början så är den helt borta nu.
Hon tycker att nämnden varit bra på att spara på ett effektivt sätt. Speciellt nöjd är hon med ett samarbete mellan socialassistenterna, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

OM DEMOKRATIMÅLET uppfyllts är hon lite tveksam till. Det senaste årets politikerjourer, offentliga sammanträden och öppet hus har dock inneburit förbättringar.
- Jag är optimistisk vad det gäller demokratin. Fråga mig om ett år så har det nog blivit ännu bättre.
Rinkeby är för många bilden av invandrartät och problemtyngd förort. Men också bilden av en plats där kulturer och idéer möts. Kerstin Gustafsson går ofta på föreningsmöten och andra arrangemang på sin fritid. Hon menar att Rinkeby förvisso har sina problem, men också en spirande kreativitet. Trots att det är en utpräglat röd stadsdel är det politiska samarbetsklimatet bra.
- Det är en fin stämning i nämnden. Alla vill göra det bästa för området och då måste vi hålla ihop. Det kanske beror på områdets speciella karaktär. Kanske är det därför stadsdelsnämnder lämpar sig så väl för områden som Rinkeby. Men om det passar i innerstaden är jag faktiskt lite skeptisk till.

Vad gäller moderpartiets hårdnackade motstånd, kan Kerstin Gustafsson bara konstatera att det inte tagit intryck av moderaterna i försöksstadsdelarna.
- Nej, det har de inte. Lite gliringar har vi väl fått. Men ingen har sagt åt oss vad vi ska säga eller tycka.

TEXT: HELENA UTTER
BILD: HENRIK LANGEVad säger forskarna som utvärderat Stockholms SDN-försök?
Läs en intervju med statsvetaren Jonas Sandqvist genom att klicka HÄR.

Fakta om Stockholms SDN-system

Synpunkter? Skriv till Alba!

Tillbaka till innehållsförteckningen