STOCKHOLMS STADSDELSNÄMNDER
   
Infördes: Stadsdelsnämnderna tillsattes 1996; fick sina fulla befogenheter1 januari 1997.
Antal: 24
Storlek: cirka 27 000 invånare/stadsdelsnämnd
Ansvarsområde: Grundskola, barnomsorg, äldreomsorg, psykiatri, Agenda 21-arbetet, konsumentrådgivning, park- och gatuskötsel med mera. Sammanlagt omkring 75 procent av den kommunala verksamheten.
Försöksverksamhet: Sedan 1990 i Rinkeby, Aspudden och Skarpnäcksfältet.
Direktval: Nej. Regeringen avslog Stockholms ansökan om att få anordna direktval på försök i tre stadsdelar. Nämndernas politiska sammansättning överensstämmer med kommunfullmäktiges. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige efter förslag från partierna. Mandatperioden är ett år.
Öppna sammanträden: Ja.
Antal nämndledamöter: I stadsdelar med fler än 35 000 invånare: 13 ledamöter. I mindre stadsdelar; 11 ledamöter.

 

Tillbaka