Albaredaktionen har inlett ett samarbete med några elever som går andra året på Angeredsgymnasiets medieprogram. De har skrivit om demokratifrågor som känns aktuella för dem just nu.
 
Jenny Josephsson har valt att skriva om uteliggare. Hon är mycket oroad över det hårdnande sociala klimatet.
Mona Huovinen och Therese Jatko tar de busskort som kommunen delar ut bland skolungdomar som exempel på hur svårt det kan vara med rättvisa.
Tobias Hansson berättar om fördomar mot Angered och dess invånare.
Åsa Arvidsson skildrar några av turerna i spelet om Ungdomens Hus vid Packhusplatsen i Göteborg. Nu har kommunen beslutat att stänga, men hur det blir med framtiden på eventuell annan plats är ännu inte klart.


Har du synpunkter? Skriv till Alba | Tillbaka till innehållsförteckning