Social status avgör teknikval till hushållen

  Använder pensionärerna e-mail?
Är arbetarfamiljen uppkopplade på internet i lika stor omfattning som akademikerna?
Hur många hushåll äger persondator, video, TV och CD mm?
Vilka är det som använder mobiltelefon , text-TV, telefonsvarare och fax.
Finns det fler parabolantenner på landet än i storstaden?
 

 

Lennart Weibull, professor i massmedieforskning har undersökt västsvenskarnas IT innehav.
Här kan du ladda ner hans undersökning IT i Västsverige, som Acrobatfil. Den är 8 sidor lång och tar 176 k.

Tillbaka till innehållsförteckning