Ministerstyre i dansk kulturpolitik
  AV CHRISTER WIGERFELT
 

Vart är Danmark på väg? Man kan undra efter de stora framgångarna för den invandrarfientliga politiska raketen Pia Kjærsgaard. Nu trampar den konsernative kulturministern Brian Mikkelsen in på samma inskränkthetens arena och lägger ner ett forskningsinstitut som har visat sig satsa på ett kritiskt förhållningssätt till idrottens roll i samhället. Och bakom allt detta tycks det finnas den gamla vanliga maktkampen mellan olika intressenter inom idrotten.

Ifo-forsk har under några år fungerat som ett fristående institut knutet både till folkhögskolan i Gerlev utanför Köpenhamn och till universitetsvärlden. Uppgiften har bland annat varit att undersöka idrottens relation till demokrati och folkhälsa. Pengar har beviljats av kulturdepartementet. Några av personerna på institutet har främst under 80-talet bidragit till att vitalisera den danska idrottsdebatten via tidskriften Centring. Det är tidskrifter som denna som har bidragit till att rikta mina och många andras blickar mot Danmark, som, tack vare detta kom att uppfattas som ett land med många nyskapande verksamheter.

Men nu sveper helt andra vindar över Danmark. Nu har kulturminister Brian Mikkelsen bestämt att Ifo-forsk ska läggas ned nästa vår. Först var argumentet att den forskning som bedrivits inte är relevant och användbar för departementet. Vad är det för mening med forskningsrapporter som läses av endast "15 personer i hela världen"? Istället vill han ha ett forskningsinstitut kopplat till sig som ger mer handfasta förslag till praktisk politik.

Om ministern menar allvar med att forskningsrapporter som bara läses av 15 personer inte har något existensberättigande, ligger stora delar av forskningsvärlden risigt till. Men nu är inte relationen mellan antalet läsare och relevansen inom forskningen så enkel. Det lär ha varit väldigt få fysiker som förstod innebörden av Einsteins gravitationsteori när den kom. Den fick ju stor betydelse trots det. Dessutom är det en grov överdrift att påstå att rapporter från Ifo-forsk inte läses av mer än ett fåtal. I den rapportserie som institutet givit ut, har två bl.a recenserats i Alba (se nedan) - en med demokrati som fokus, en med folkhälsa. Man kan på goda grunder anta att fler än vi läst dem.

När protesterna mot nedläggningen började strömma in från forskare runt om i världen under sommaren, avfärdade Brian Mikkelsen detta med att det ju bara var vänner inom akademin som protesterade. Visst finns det mycket att kritisera inom akademin, men det kan ju inte få vara utgångspunkt för vilka slag av populististiska ståndpunkter som helst. Man kan ana samma inskränkta perspektiv hos Mikkelsen som hos Pia Kjærsgaard.

Istället för fri och kritisk forskning vill Mikkelsen uppenbarligen ha en handbok över enkla lösningar för hur idrotten i Danmark ska organiseras. Det ligger helt i linje med de nyliberala vindar som har svept över världen under några decennier. Enligt denna maxim kan allt reduceras till pengar. Dessutom bör pengar avgöra vad som är bra kultur. Och politik som sådan bör enligt denna ideologi helt enkelt skrotas och ersättas av ekonomins logik.

Det finns givetvis en legitim önskan hos politiker att kunna använda forskning i den politiska praktiken. Men relationen mellan politik och forskning är inte alltid en enkel handskakning. När det gäller Ifo-forsks uppdrag att utveckla diskussionen om demokrati kopplad till idrott handlar det om en process som aldrig upphör. Villkoren för demokratin förändras ständigt. Brian Mikkelsen har fått svara på frågor om nedläggningen i Folketingets kulturudvalg (riksdagens kulturutskott), bland annat om kritiken mot honom i en del borgerliga tidningar. Han svarar att:

"Der er brug for nytænkning og en ny struktur i dansk idrætsforskning, som i højere grad skal satse mere på aktuel forskning, som jag ganske rigtigt citeres for att have udtalt i den förste artikel. Det er også rigtigt, at jeg foreslår oprettet et idrætspolitisk analyseinstitut, der i dialog med de idrætspolitiske aktører kan bidrage til input til aktuelle problemstillinger på en lang rekke felter som f.eks doping, økonomi, jura, indsats over for særlige grupper mv."

Här kan man ana en underliggande agenda för kulturministern. Det nya institutet ska syssla med mer begränsade frågeställningar som snabbt ska kunna omsättas i åtminstone delar av idrottsrörelsen. Eller möjligen toppidrotten med den danska olympiska kommittén i spetsen. Den danska idrottsrörelsen består i själva verket av flera starka organisationer, vilket också kan finnas med som en del i det politiska spelet?

En from förhoppning är att danska forskare ska välja att avstå från att bli gisslan i kulturministerns "lomme-institut" (forskning i ministerns ficka).

2003.09.11

   
 
   
 

Referenser till en hel del pressdebatt finns på hemsidan till Ifo-forsk. Gå in på Nytt högst opp t.v.

Några artiklar i Alba med referenser till folkhögskolan i Gerlev och Ifo-forsk:
Ökat intrese för åldrande kropp

Idrott mellan enhet och mångfald

Demokratin speglad i kroppen

   
 

 
 

 

Här kan man ana en underliggande agenda för kulturministern.