Utfläkt i en solstol, på en överfylld strand vid Medelhavet. Det är väl den traditionella bilden av turisten. Men någonting har hänt på senare år. Nu reser alltfler människor till historiskt intressanta platser. Turisten idag kan lika gärna höja en medeltida bägare fylld av mjöd som att beställa en ouzo. Kulturturismen är här och den växer sig allt större och starkare.
I
ntresset och tankarna på västsveriges kulturturism väcktes för Johan Lings del i USA och Europa.
- Jag var ute med mitt band och turnerade och överallt stötte jag på intresset för Europas och Skandinavisk kultur. Det var framförallt vår vikingatid som fascinerade dem.
Mötet men all denna nyfikenhet inspirerade Johan, då han "ruttnade" på arbeta som musiker och musiklärare, att börja läsa historia och arkeologi på universitet. Studierna gjorde honom än mer medveten om västsveriges historia. Inte minst hans egna utflykter till sorgligt försummade gravfält eldade på tankarna om en ny slags turism.

MÄNGDER MED FÖRSLAG

Att Johans ideer om kultur och turism är många, blir klart när han får frågan om vad han skulle vilja se för några nyheter i västsveriges kulturliv:
- Bohusfästning skulle kunna göras till ett administrativt centrum. Där skulle det kunna anordnas medeltidsvecka med teater,musik, lekar, och tornerspel. Även vidare utflykter in i västsverige skulle kunna utgå från Kungälv. Man kan väl tänka sig en roterande medeltidsvecka i västsverige. Där olika orter byter plats som värdar. För detta med kulturturism får inte bli någon Göteborgsföreteelse.

INTE BARA GÖTEBORG

Nej, hela västsverige skall vara med. Gravhögarna, fornborgarna och boplatserna, som det finns gott om i regionen , kan vara mål för de utflykter med buss eller båt Johan drömmer om. Det finns gott om internationella förebilder . Vikingastaden i York har varit en stor framgång och är ett exempel på att kultur säljer och intresserar en allt större publik. På hemmaplan har vi Birka vars största problem verkar vara att hindra de många besökarna från att snubbla ner i något utgrävningshål. Kultur säljer och kulturturismen ökar med 15% varje år. En ökad kulturturism skulle kunna ge nya jobb till en region som verkligen behöver.
Minnesmärken kan rustas upp och nya arkeologiska utgrävningar kan sättas igång. Men det finns mer än pengar och arbete att hämta i en ökad kunskap om vår lokala historia.
- Det handlar om rötter. Vi är i mångt och mycket rotlösa. Därför är det viktigt att vår kulturturism inte blir fisförnäm utan måste vara folklig.

LOKET TUFFAR FÖRBI

Det krävs pengar, kunskap och engagemang för att genomföra denna upprustning och nydaning av västra sveriges kultur Johan hoppas att näringslivet skall skjuta till pengarna. Den historiska kunskapen kan universiteten och hembygdsföreningarna stå för. Inför framtiden har Johan en from förhoppning.
- Att Göteborg kan tvätta bort sin hockeyfrillastämpel. Denna stad består inte bara av Loket fiskelägen och goa gubbar. Vi i västsverige har en unik kulturhistoria och den skall vi visa upp.

Gå vidare till Anna på turistbyrån

TEXT OCH FOTO:BJÖRN ZETTERLING