Valet är passerat och antalet röstande blev rekordlågt. I medierna träter journalister, politiker och forskare om hur detta ska tolkas. Tillsammans tenderar de att brännmärka alla röstskolkare: den som inte röstar har ingen rätt att klaga över det politiska tillståndet i landet.

Någon seriös diskussion om den representativa demokratins räckvidd syns inte till. Utanför de trätandes blickfång finns det liv och rörelse i myllan långt från de beslutande församlingarna. Gräsrotsaktiviteter har funnits längre än den formella demokratin och är den representativa demokratins urämne. Formerna för detta går inte att förena i ett gemensamt begrepp, de är oftast inriktade på olika konkreta aktioner. Så länge som det handlar om marginaliserade grupper brukar det sällan bekymra dem som sitter i valda församlingar.

Inför framtiden är just de marginaliserade gruppernas gräsrotsarbete speciellt intressant. Tidigare var dessa grupper relativt enkla att hålla utanför insyn om förhållanden som berörde dem själva. Överklassen i 1800-talets England behövde aldrig oroa sig för den stora massan av fattiga. De fattiga var många men som politisk kraft var de effektivt isolerade från varandra, trots att de bodde tätt inpå varandra.

Men på hundra år har samhället blivit i många avseenden blivit mer genomskinligt. Decentraliseringen av samhällets förvaltning är ett uttryck för att alltfler människor har förmågan att axla dessa uppgifter. Idag finns dessutom gräsrotsrörelser där aktivisterna består av högutbildade personer. Vad händer om marginaliserade grupper ingår allianser med högutbildade grupper? Och i vilka lägen kan sådana allianser uppstå?

Husvärnet är en gräsrotsrörelse där medlemmarna ofta är välutbildade. Här finns journalister, jurister, kulturvetare, stadsplanerare och andra akademiker. Men här finns även mindre utbildade medlemmar. Föreningen verkar för ett Göteborg med fler bevarade gamla hus än vad politikerna och myndigheterna planerar för.

Föreningen vill vara ett nätverk som ska:

"knyta ihop människor som vill arbeta för att påverka stadens utveckling"
"motverka att fler intressanta hus rivs"
"motverka dåliga renoveringar"

Som den gräsrotsrörelse föreningen är finns även konkreta aktiviteter på programmet. Husvärnet har lagat hål i taket på rivningshotade hus, plockat bort hussvamp och rensat vindar och källare på madrasser och annat som bidrar till fuktsamling. De vill bekämpa det förfall som fastighetsägarna ofta uppmuntrar.

Nedan kan du se mer om vad Husvärnet sysslar med.

Text: CHRISTER WIGERFELT

 
 
 
 

Husvärnets lista på rivningshotade hus i Göteborg

-

Besök även Husvärnets utställning
Stadsmuseet (Norra Hamngatan)
16 oktober - 28 februari 1999