Detaljplaner
som förutsätter att husen rivs
Södra vägen 54-56

Fastighetskontoret förhandlar med Wagnefors om priset för att expropriera marken. Tanken är att de gamla trävillorna från slutet av 1800-talet ska rivas för att ge plats Vetenskapscentrum och Världskulturmuseet. Bara funkishuset på Södra vägen 68 får stå kvar tills vidare. 1 september var sista dag för att överklaga de nya detaljplanerna. Det dröjer upp till ett år innan den demokratiska processen kring planändringen är avklarad.

Stora badhusgatan - Verkstadsgatan
Magasin från 1865 med orörd interiör. Hopbyggd med hus från 1905. Rivs i samband med att Götatunneln byggs, eftersom spårvagnlinjen "Kringen" ska gå igenom kvarteret.

Ladshövdingekvarteren på Gårda
Byggda 1920-1930. Det var meningen att en del av kvarteret Eken skulle rivas under hösten. De boende på Gårda överöste Vägverket med protestbrev och uppvaktade olika politiker och tjänstemän. Om fyra år ska alla tre kvarteren rivas för att ge plats år den expanderande Svenska mässan, bland annat för bussparkering.

Spinneriet vid Esperantoplatsen
Från 1840-talet. Rivs i samband med att nya trafikplanen Göken påbörjas. Huset ligger inte i vägen för trafiklederna, men enligt fastighetsnämnden kostar det alltför mycket att förstärka grunden.

Yttre hallen på centralstationen
Den del som hotas är den som ligger närmast busstationen, byggd på 1920-talet. Rivs troligen denna höst. SJ vill bygga hotell och ett affärskomplex. Den tjänsteman på riksantikvarieämbetet i Stockholm som skulle bestämma vilka delar av centralstationen som skulle bli "byggnadsminne" satt med en karta från 1800-talet. Där fattades naturligt nog tillbyggnaden från 1920-talet, som därför inte blev skyddsklassad. När riksantikvarieämbetet upptäckte sitt misstag försökte man få SJ att avstå från byggrätten. SJ valde då att sälja till ett byggföretag.

Gamla Gibraltars vårdhem
Byggt runt 1888, mer känt som fattigvårdsanläggningen "dårhuset Vasa". Rivs i samband med att Chalmers byggs ut.

Kastellgatan 21
Bilverkstad från 1920-talet. Låg klassicistisk byggnad som rivs för att ge plats åt ett bostadshus lika högt som grannfastigheterna.

Lyckholms bryggerier
Byggnader från 1890-talet. Rivs för att ge plats åt nya byggnader för Saab.

Hus som förfaller
Södra vägen 70

Hus från 1902. Landshövdingehus med inredning i original. Fastighetskontoret tvingade hyresgästerna att flytta 1991. Brann 3 september.

Karl Johansgatan 17
Byggt 1881. Enda kvarvarande landshövdingehuset som inte förändrats i samband med en renovering.

Bangatan 10
Stenhus byggt 1900. Privatvärd har misskött huset i årtionden

Porslinsfabriken
Nära Backaplan, byggd i slutet av 1800-talet. Har brunnit två gånger hittills. Ägs av ett privat företag.

Södertelje tändsticksfabriker
Nära Lyckholms bryggerier.

Hanssons pyrotekniska
Från 1860-talet. Ligger i en sluttning vid Wavrinskis plats.

Stallet i Klippan
Tegelbyggnad från 1890-talet. Ryktet säger att ägaren vill bygga kontor på tomten. Taket brann för några år sedan.

Apotekarevillan
I Änggården byggt 1930.

Amerikahuset
Byggt 1919. Byggnaden var Amerikalinjens huvudkontor. Har stått tomt under fem år.

Hotade av andra skäl
Karl Johansgatan 105

Ägs av fastighetskontoret. Bland hyresgästerna sprids med jämna mellanrum ryktet att huset ska tömas och rivas, eftersom man inte bör bo så nära trafikleden.

Biskopsvillan Södra vägen 50
Trävilla från 1850-talet, som flyttades från Bö till Södra vägen 1870. Man har beslutat att flytta den igen. Men eftersom huset är dåligt underhållen finns risk att den är förstörd innan den flyttas. Det har dessutom hänt att hus som ska flyttas "kommit bort", som Saluhallen på Gårda.

 
 
 
  Läs mer om den rivningshotade stationsbyggnaden
Tillbaka till introduktionen