Den här artikeln är ett kapitel ur
Tore Janson
Språket och historien
Norstedts 1997
Innehållsdeklaration
 
 

Framväxten av nationalstaterna hänger intimt samman med framväxten av ett nationellt språk. Vatikanens makt i Europa bekämpades bland annat med egna språk, men det var först på 1600-talet som olika skriftspråk fick fäste i Europas länder. De nationella språken måste spridas genom medveten träning och utbildning.

Läs artikeln som vanligt www-dokument,
eller ladda ner den som pdf-fil (78k), 7 dubbelsidor.