Fri tid för barnen

 

Enligt tesen mer fritid ger en levande stad kontaktades Catherine Thelenius som studerat sänkt arbetstid i Stockholm. Alltså tesen sänkt arbetstid ger mer fritid som ger tid för kulturella aktiviteter som ger en levande stad. Cathrine har för övrigt inriktat sig på vad deltagarna i sextimmarsprojektet gör med sin nyvunna fritid.

Men det visade sig att folk tog hand mer om sina barn (3,4 timmar per vecka) och männen i udersökningen ägnade sig mer åt hushållsarbete men minskade sitt kulturella uteliv. Som det inte vore nog med detta. 2,4 timmar ägnades åt egenvård! Det gör väl inte en stad levande, att man solariar eller spelar squash?

Nedslagen över fakta sätter man sig och formulerar en ny tes. Som får fakta att passa in i teorin "mer fritid ger en levande stad". Följande resonemang uppstår då:

Den kortare arbetstiden har märkligt nog fått deltagarna att hinna med mer och utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Och detta är fortfarande fakta. Deltagarna känner då att de har kontroll över sin arbetssituation, men även över sin fritid. Det är då är inte särskilt långsökt att anta att de får ett bättre självförtroende. Med stärkt självförtroende ger de sig då ut i kulturlivet och skapar en levande stad.

Den ökade fritiden har alltså ägnats åt barnen och egenvård. Samt att männen diskar mer. Det skulle man kunna säga ger jämlikhet och återigen harmoniska självsäkra föräldrar som kan ge sig ut i staden och göra den levande.

Catherine konstaterar att del två av undersökningen som kommer snart, kommer ge säkrare resultat. Fler kommer att ha börjat studiecirklar, startat företag eller ägna sig åt kultur. För i den här första fritidsundersökningen har deltagarna helt enkelt inte hunnit ställa om sig till den nyvunna världen av fri - tid.

Arbetsplatsen kan ingå, vara ett levande element, i en levande stad. Likaså kan barnpassningen vara det. Men nu visar det sig att föräldrarna tar hand om barnen i hemmets hägn. Det kanske inte är särskilt levande för det omgivande samhället.

Men den observante märker att undersökningstillfälle två, efter att man fått sänkt arbetstid, inställer sig på mörka kulna hösten. Medan undersökningen vid åttatimarsdagen inföll på ljusa lockande våren. Kan vädret och årstiden fått deltagarna att hålla sig inomhus?

Projektet har skapat flera arbetstilfällen. Det får man anta ha gett ytterligare ett antal individer med stärkt självförtroende. Som går ut och gör staden levande.

Deltagarna har fått lön för åtta timmar men jobbat sex. Via de nyanställda med sin nyvunna lön har ju detta skapat en ökad köpkraft. Att handla är också en del av en levande stad. Kanske att man till och med konsumerar kultur. Högst skapande.

Håll utkik efter del två av fritidsundersökningen som ingår i "6-timmars arbetsdag med 8-timmars betalning på försök i Stockholms stad".

text: MAGNUS MAGNUSSON
illustration: HENRIK LANGE

Läs mer om Jobbiga nätter på lager
och hur Eva får Tid för livet.