Västsveriges nya
regionala kostym

Efter två år av diskussioner och tveksamheter har sömmarna till ett nytt västsvenskt storlän tråcklats ihop.
Nu har regeringen pressat till kostymen och det är bara att hoppas på att passformen är god och att det finns utrymme att växa i.

- Västsverige får den regionala plattform som är nödvändig om vi ska kunna hävda oss i framtiden. Vi får en bättre regional balans i landet även om Stockholm naturligtvis fortfarande kommer att förbli Sveriges starkaste region och centrum, menar Lars Nordström, professor vid kulturgeografiska institutionen i Göteborg och fp-representant i regionberedningen.

Sedan årsskiftet har vi ett Skånskt storlän och från och med 1998 kommer vi även att ha ett västsvenskt storlän i drift. Göteborgs- och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län, förutom kommunerna Habo och Mullsjö, kommer tillsammans med Göteborgs kommun att bilda storlän nummer två i Sverige.

Den 12 mars presenterade inrikesminister Jörgen Andersson regeringens förslag om hur det nya västsvenska storlänet ska organiseras. Regeringen har fastnat för Västergötlands län som namn på det nya länet och Göteborg blir som väntat residensstad med länsstyrelse, länsrätt, länspolismästare och kronofogdemyndighet.

Mariestad får länsrätt och länsskattemyndigheten och Borås får länsarbetsnämnden, skogsvårdsstyrelsen och försäkringskassan.
Kommunförbundet och länstrafiken placeras i Skövde medan regionparlamentet får sitt säte i Vänersborg. EU-sekretariatet hamnar i Uddevalla liksom fiskerienheten och ledningen för lantmäteriet.

Kungsbacka handlar osolidariskt

Det nya västsvenska storlänets omfattning kommer i stort sett att motsvara det förslag som lanserades av regionberedningen. Kungsbackas nej tack - vi vill inte vara med - är den stora skillnaden.
- Det är en skönhetsfläck att Kungsbacka inte är med. Kungsbacka och norra Halland borde vara med från början, anser Lars Nordström.
Han tycker att Kungsbackas agerande är osolidariskt och menar att man bara ser till sin egen snäva ekonomiska fördel och inte vad som gagnar Västsverige ur ett helhetsperspektiv.

- Kungsbacka och Halland har en god ekonomi. De drar nytta av sitt fördelaktiga läge och ser på kort sikt inte några fördelar med att gå med i det nya länet. Kungsbackas inställning är tråkig och det är en svår pedagogisk fråga hur man ska få människor att vidga sitt perspektiv, menar Nordström som samtidigt öser lovord över alla de andra kommunerna som har tagit ställning för storlänet.

- Kommunpolitikerna i de övriga kommunerna imponerat i sitt sätt att resonera. Med en generös och visionär inställning har de sett till helheten inte bara till sitt eget lilla revir, säger Nordström som i ett längre perspektiv är övertygad om att såväl Kungsbacka som norra Halland kommer att ingå i det nya länet. Inte minst när invånarna märker att det kommer att kosta att stå utanför.

Nätverk med internationella kontakter

Avsaknaden av en gemensam kulturell identitet, de långa avstånden och det stora antalet kommuner ser Lars Nordström som de största svagheterna i konstruktionen. Samtidigt menar han att det inbjuder till att skapa en stark IT-region.
- Vi måste bli en nätverksregion i stället för en bruksortsregion som förlitar sig på gamla strukturer och produktionsmedel. Nya lösningar och strategier är en förutsättning om vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten som är både vårt och Europas största problem.

Med det nya storlänet ökar Västsverige sina möjligheter att hävda sig såväl nationellt som internationellt. Regionala nätverk och fördjupade internationella kontakter med andra europeiska regioner blir enligt Lars Nordström viktiga instrument för att marknadsföra den västsvenska regionen i det "regionernas Europa" som allt snabbare växer fram.
- Just nu är det viktigt att vi får igång en diskussion och debatt om Västsveriges framtid och möjligheter. Där kan givetvis media spela en viktig roll men då krävs en seriös bevakning och inställning, menar Nordström.

illustration: HENRIK LANGE
text: PETER WERNBOM

 

[TILL FÖREGÅENDE SIDA]