ALBA NR 2 -- FEBRUARI 1997

 WWW.ALBA.NU

 
   

  EUROPAS KÖTT OCH BLOD
Vad är en region och vad innebär uttrycket Regionernas Europa? Och vad ska regionerna vara bra för? Cecilia Malmström, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, reder ut begreppen.

  HOTET MOT GLESBYGDEN
Samtidigt som syd- och västsverige rustar för att klara konkurrensen med de folkrika europeiska regionerna, brottas norra Sverige med ett helt annat problem; folkminskningen. Intervju med Erik Bylund, kulturgeograf i Umeå.

"MÄLARDALENS SLAVAR" GÖR UPPROR
Stiftelsen Skånsk Framtid kämpar för ett starkare Skåne. Inte bara i politisk mening. Såväl den skånska akvaviten som senapen ska vara starkare, tycker Göran Hansson, SSF, som tröttnat på att slava åt överheten i Stockholm.

EN HISTORISK CHANS
Statsvetaren Lisbeth Lindeborgs nio teser om det regionala samarbetet i Europa. Artikeln är slutkapitlet i en bok från 1995.

  REGIONERNA I NATIONALSTATEN
Lisbeth Lindeborg undersöker regionernas roll i kraftfältet mellan EU och nationalstaten. Med Europa i en brytningstid framstår regionaliseringen som en dynamisk process. Men debatten i Sverige är både ytlig och diffus.

  "ETT KRAFTFULLT LÄN"
I slutet av mars kommer Lisbeth Lindeborgs nya bok ut. Den behandlar regionaliseringsprocessen i Sverige. Hon anser att det nya Västra Götalands län kommer att bli ett kraftfullt län.
- Äntligen kommer hela Västergötland att bli enat, efter flera hundra års splittrande länsindelning.

  SVENSK, KUNGSBACKABO OCH - HALLÄNNING!
Regionberedningen ville inlemma Kungsbacka i det nya västsvenska storlänet. Men trots sin geografiska närhet till Göteborg och med 16000 dagpendlare sa Kungsbacka nej. Ett klokt beslut?

  VÄSTSVERIGES NYA REGIONALA KOSTYM
Efter två år av diskussioner och tveksamheter har sömmarna till ett nytt västsvenskt storlän tråcklats ihop. Lars Nordström, professor i kulturgeografi och ledamot i regionberedningen, menar att Västsverige får en stark regional plattform.

  MED MARKNADSPLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
En region är väl lätt att identifiera, säger många och drar gränser på ett eller annat sätt. Detta sätt att dra gränser bygger ofta på ett statiskt synsätt. Gunnar Törnqvist utgår istället från kommunikationsleder och samlingsplatser i sitt försök att rita regionskartor.

  VAD ÄR EN REGION?
Region? Det vet väl alla vad det är? Nej, helt självklart är det inte. Hur begreppet tolkas är starkt beroende av vem som gör det.

  DEMOKRATI I GÖTEBORGS KRANSKOMMUNER
Kommunernas relation till centralmakten har varierat under årens lopp och uppfattningen om demokrati följer med i förändringarna, förstår man av statsvetaren Olof Petersson.

  LETS GO NUTS
Medlemskap i EU förutsätter att medlemsstaterna anpassar sin administrativa struktur så att den passar in i EU:s regionalpolitiska ramar. Grunderna för denna anpassning ligger i ett klassificeringssystem som kallas NUTS.

  KULTUR & DEBATT
   
CARL THAM OM MAKTEN PÅ
UNIVERSITETEN

I förra numret av Alba föreslog Christer Wigerfelt att Riksrevisionsverket gör en maktanalys av universitetsvärlden. Nuvarande strukturer hämmar utvecklingen av kunskapssamhället. Här är utbildningsministerns kommentar.
 
HALLAND RAKT IN I GÖTEBORGS CENTRUM?

Halland säger nej till det nya storlänet. Askim hotar med att bryta sig ur Göteborg. Tänk om Kungsbacka slår sig ihop med Askim. Ska Halland göra halt först 5 km från Götaplatsen?

  MED LÄSKFLASKAN SOM DRAGPLÅSTER
I kunskapssamhället törstar även turisten efter kunskap. Branschens nya modeord är kulturturism. Följ med till Surte Glasbruksmuseum som kan locka med läskflaskor och filmstjärneglans!