Halland rakt in
i Göteborgs centrum?

I ett debattinlägg i somras i Handelskammarnytt polemiserade jag mot introduktionen av en västsvensk flagga och hävdade att regionaliseringen skapar krav på administrativt nytänkande. Istället för ett flaggrevir med sina fixa gränser, hävdade jag att regioner måste ses som flexibla konstruktioner.

Artiklarna om regioner ger stöd för detta. Det talas om mikroregioner, gränsöverskridande regioner och makroregioner. Det talas om administrativa regioner och funktionella regioner. Begrepp som visar att det politiska landskapet blir mer komplext framöver. Vi göteborgare måste kunna umgås på ett rationellt sätt såväl med det nära grannskapet som med Oslo och norra Jylland.

Men på en punkt måste jag ge Handelskammarens ideologer rätt. De administrativa gränserna saknar inte betydelse. Tydligast blir det när gränser dras rakt genom regioner som naturligt hänger samman.

I glädjen över att länsgränserna äntligen ändras för oss västsvenskar tycks Handelskammaren välja att bortse från den komplikation som det innebär att Kungsbacka stannar kvar i Halland. Varje morgon drar ett lämmeltåg av kungsbackabor in till Göteborg för att tjäna sitt uppehälle. Men storstadsproblem är inget som tilltalar kungsbackaborna. De vill fortsätta att vara en ö i världen.

I det nya regionernas Europa som växer fram hör Kungsbacka och Göteborg naturligt samman. Regionens styrka blir beroende av hur delarna samverkar.

Kungsbacka gränsar till Askim, som är en välmående stadsdel i södra Göteborg. Här var förespråkarna för ett inträde i EU inför folkomröstningen i kraftig majoritet. Stadsdelen har en tydlig borgerlig majoritet och här finns en opinion för att Askim åter ska bli en egen kommun.

Den moderata partistyrelsen i Askim anser att stadsdelen har blivit överkörd av kommunledningen vid upprepade tillfällen. De har begärt att kammarkollegiet ska utreda möjligheten för Askim att lämna Göteborg och bli egen kommun.

Varje morgon drar ett lämmeltåg av askimsbor in till olika delar av Göteborg för att tjäna sitt uppehälle. Men storstadsproblem är inget som tilltalar askimsborna. Vill de också bli en ö i världen? Det vet inte ens den moderata styrelsen, frågan har inte hunnit diskuteras i det egna partiet.

EU-flaggan framställdes av anhängarna som en symbol för internationell vidsynthet. För kungsbackaborna och askimsborna tycks det mer handla om kortsiktiga plånboksfrågor. Men hur blir det med räntan? Hur skulle det se ut om Askim blir egen kommun och rentav ansluter sig till Halland? Logiken är väl densamma för askimsborna som för kungsbackaborna.

Då skulle Hallands norra gräns ligga bara fem kilometer från Götaplatsen. Vilket flaggkrig det skulle kunna bli mellan hallänningarna, svenskarna och européerna.

text: CHRISTER WIGERFELT
bild: HENRIK LANGE


[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]