Litteratur

Harvie, Christopher (1994) The rise of regional Europe. Routledge, London

Hettne, Björn (1994) Den europeiska paradoxen. Nerenius och Santerus Förlag, Stockholm

Gidlund, Janerik/ Sörlin, Sverker (1992) Det europeiska kalejdoskopet. SNS Förlag, Stockholm

Johansson, Jörgen (1994) Europeiska regioner - en forskningsöversikt (preliminär version). Landstingsförbundet, Stockholm

Labasse, Jean (1991) L' Europe des régions. Flammarion, Paris

Karlsson, Charlie (1994) Regioner och nätverk i Europa - en forskningsöversikt. Landstingsförbundet, Stockholm

Karlsson, Ingemar (1994)Regionernas Europa - den enes dröm den andres mardröm. Världspolitikens Dagsfrågor nr 3-94. Utrikespolitiska Institutet, Stockholm

Malmström, Cecilia (1995) Stor i orden men liten på jorden? Regionala partier i Västeuropa. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg.

Törnqvist, Gunnar (1993) Sverige i nätverkens Europa - gränsöverskridandets former och villkor. Liber Hermods, Malm 

 

[TILLBAKA TILL CECILIA MALMSTRÖMS ARTIKEL]