HUR FÖRÄNDRAS INNEHÅLLET I PROGRAMMEN?

 
 

Kjell Kullberg från SVT började sin föredragning med att säga att han tror att den brådska som börjar sprida sig när det gäller övergången till den nya digitala tekniken är lite överdriven.

- Vi behöver nog inte vara så rädda för att bli förbisprungna. Den gamla analoga tekniken måste ändå få existera ett bra tag till, parallellt med det nya.

I förlängningen av det resonemanget tog han upp vad som kommer att krävas av apparater hemma hos konsumenten/användaren. Det är ju till syvende och sist för deras skull den nya tekniken ska införas och om de inte kan motiveras att investera i ny apparatur hemma så finns det ingen att sända till. Kjell Kullberg tror, till skillnad fån många andra, inte på att bygga ihop flera funktioner:

- En dator håller i snitt i tre år. Tv-apparaterna brukar hålla i femton. Sedan vill vi få ta ut dem till sommarstugan. Det finns inga hållbara argument för att bygga ihop funktionerna. Bättre då med lösa digitalboxar som lätt kan uppgraderas med hjälp av mjukvara som skickas ut utan att det krävs så mycket aktiv medverkan från konsumenten.

Han efterlyste tydliga tidsramar för införandet av de nya teknikerna eftersom det kommer att medföra merkostnader att köra parallellt. Själv tror han att 2010 kan vara ett realistiskt årtal för en total övergång. Det kommer att kosta ­ men det kommer att bli värt pengarna, anser Kullberg.
- Det kommer att bli mindre trångt i etern, kostnaderna för distribution kommer att sjunka drastiskt på sikt och vi kommer att få en förbättrad kvalitet på både ljud och bild.

Han fortsatte att redogöra för all den interaktivitet som det blir möjligt att erbjuda. Allt ifrån att vi som tittare kan beställa program som ex nyheter när det passar oss, svara på frågor i frågesporter, rösta på våra favoriter till att vi mer aktivt kan gå in och ta reda på mer om saker som vi blir intresserade av. Det här ger mängder av möjligheter för program med pedagogiska ambitioner, men kommer säkert också att förändra tv-reklamen. Klicka på den snygga soffan i favoritserien och beställ hem den. Ta reda på vilka som ordnar resor till senaste resmålet i Packat och Klart osv. I framtiden blir också zappandet någonting som förekom i en tv-historisk parentes. De nya elektroniska programguiderna kommer att göra det till någonting helt onödigt. Ta upp menyen och kolla utbudet och välj! Knappa in dina preferenser och få upp förslag på sådant som du kan vara intresserad av. Möjligheterna är många.

Internt för SVT blir det också lättare att arbeta. Det blir billigare och enklare att utnyttja varandras material, allt som sänds kan lätt läggas in i arkiv som sedan kan användas igen i olika sammanhang. SVT låg också förutseende framme och mutade in en egen frekvens, frekvens A, där SVT 1 och 2 ligger tillsammans med UR, SVT 24 och de regionala sändningarna. Det gör att man s a s kan splitta sina egna frekvensområden och dela upp utrymmet på flera parallella sändningar. Det var detta man testkörde under OS i Sidney. Bildkvaliteten blir något sämre om man gör såhär, men oftast är innehållet i det som sänds viktigare än en perfekt teknik.

Sammanfattningsvis sa Kjell Kullberg att SVT låg väl framme i tekniskt hänseende.
- Hur framtiden ser ut vet vi inte riktigt, men det kommer att öppnas många nya möjligheter. Det blir en spännande utveckling som kommer att ställa höga krav på oss som jobbar med public service.

/Siri Reuterstrand
25.10.2000

   
  TILLBAKA