Galaxer i mina braxer...

  Stjärnsystemen krockar, men Vintergatan klarar sig
 

Sätt dig i ett flygplan och flyg över Gotland. Kasta ut tre knappnålshuvuden på slumpvist utvalda platser.
Tätare än så befinner sig inte stjärnorna i en galax. Därför kan galaxer krocka utan att stjärnorna i dem gör det.

Miljontals galaxer med miljardtals stjärnor i varje rör sig i rymden. Galaxerna krockar, men inte stjärnorna, för trots den oerhörda mängd stjärnor i en galax är det långt mellan dem, berättar Magnus Thomasson, astronom vid Råö Rymdobservatorium, vid sin föreläsning på Skansen Kronan.
Föreläsningen, med temat krockande galaxer, tar sin utgångspunkt i de olika galaxtyper forskarna känner. Elliptiska som kan se ut som cigarrer, spiralgalaxer som är platta och kan se ut som en stav.

Föreläsningen ackompanjeras av bilder, framför allt från Hubbleteleskopet, rena färgexplosionerna långt där ute. Färgexplosioner som är miljontals år gamla. För så är det ju, när man ser en stjärna har dess ljus färdats miljontals år. En tidsmaskin.
Hur är det med vår egen galax, Vintergatan? (Den är för övrigt en rymdens plebej, en bland många vanliga stjärnsystem, med en sol som är en vanlig stjärna. Normalt stor och inget speciell.) Kommer den att krocka med någon vildsint granngalax och införlivas med denna? Vi kan vara lugna, tröstar Magnus Thomasson. Vi interagerar inte med någon galax för tillfället, men annat var det för 5 miljarder år sedan. Det finns mycket som tyder på att vår galax krockade med en annan vid denna tid.

Om stjärnornas avstånd i förhållande till varandra handlar om några knappnålshuvuden på Gotland, så är avstånden mellan galaxerna desto mindre. Här använder vår spaceciceron liknelsen en näve mynt som sprids över en bordsskiva. Avstånden mellan galaxerna är ungefär tio gånger så stora som galaxerna. Chansen, eller risken, för en krock mellan galaxer är alltså relativt stor. Vid en krock möts heta molekylmoln och en så kallad starburst kan uppstå: stjärnor bildas snabbt, men dör också snabbt (om man kan tala om snabbt när det handlar om miljontals år).

Du kan läsa närmare om krockande galaxer och starburst i intervjun med Magnus Thomassons kollega på Råö Rymdobservatorium Susanne Aalto Bergman.

text: PER NILSSON


Synpunkter? Skriv till oss!