Individuella djur

  Alla är vi individer, även råttor och skalbaggar. Det är inte delfinens intelligens som gör den värd skydda, utan dess förmåga att uppleva vällust, smärta, lidande och medvetande om världen delfinen lever i.
 


Detta kommer allt fler inse säger Paul Josefsson, vice ordföranden i göteborgsavdelningen av Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. I en framtid kommer vi se tillbaks på dagens nittiotal och finna en barbarisk tid. Möjligtvis är han kontroversiell men han är konsekvent. När andra forskar i djurs språk, förmåga att känna eller djurs smärttröskel, underförstått för djurens fortsatta tjänst i människans tjänst, menar Paul att djur är individer. Alla med sin rätt att leva och undgå lidande. På så sätt glider han elegant undan frågor om vad vi kan göra med djur och hur förhållandet mellan djur och människa är, har varit och bör vara.

Men ändå:
-Människor som har makt utnyttjar den till att förtrycka dem som inte har makt, säger Paul om arvet efter Aristoteles.
Det gäller såväl slaveri, barnmisshandel som djurplågeri. Det "vanliga", slaveri på de gamla grekernas och alltså Aristoteles tid, blir det naturliga. Religion eller filosofi befäster faktum och vanans makt är svår att bryta.

Ödestro?
Mot detta talar idéernas utveckling och Paul betonar att det inte är någon linjär utveckling där allt blir bättre och bättre.
-Några få inser att kvinnor faktiskt kan vara med och rösta. Så småningom får kvinnorna rösträtt och i dag finns det kvinnliga presidenter.
Likadant kommer det att gå med de allt mer spridda och accepterade djurrättsidéerna. Men denna spirande determinism blir snart ödesbestämd.
-Både ekonomiska och ekologiska fakta pekar på djurens rätt och seger, säger Paul.
Sex miljarder människor håller tre gånger så många djur till bara föda och i medeltal går det åt tio kilo vegetabiliskt protein att framställa ett kilo kött eller animaliskt protein. Det tvingar fram en förändring mot bakgrund av att bland annat svälten ökar. Alla dessa djur producerar enorma mängder kväve och processen drivs delvis av fossila bränslen. Då talar Paul också i ekologiska tungor. Kvävet gör ozonhålet större och göder vattnet. Konsumenterna kan utgöra den ekonomiska makten (i det ekologiska systemet på vår jord).
-Ställer sig åtta miljoner svenskar upp och blir veganer, så rycker det undan marknaden för animalieproduktion.

Paul blir vuxen
Pauls resonemang indikerar att idén kommer före hönan? Men när kläcks ägget? Hur är det med barnens engagemang för djur? Hur är det med Paul?
-Barn tycker om djur, de är gulliga eller går att skapa en relation till. Som hundar, katter eller råttor. Men om det är arv eller miljö vågar jag inte uttala mig om. Samtidigt är barn egocentriska, alltings mitt.
Paul själv är idag naturligtvis vegan med de etiska värderingar som sig rimligtvis bör men respekten för livet väcktes redan hos den mycket unge Paul. Han hade en råtta och de utvecklade en nära relation. Råttor är för den som inte vet, utan tycker att råttor bara är äckliga, mycket sociala djur. Men det första minne som gav ett ställningstagande var av en fluga som kommit in i farmors hus. Paul hade just sett ett naturprogram där Albert Schweitzer hävdat att "Allt liv är heligt". Oavsett om det är en myra eller elefant.
-Det var även en nyckelpiga som satt utanför fönstret. Det regnade kraftigt utanför och jag tänkte att nyckelpigan kommer att dö. Tanken kom att farmor inte skulle döda den där flugan och att jag borde hjälpa den där nyckelpigan.
Då visste inte lille Paul mycket om läkaren och filosofen Schweitzer, men det gjorde alltså ett starkt intryck på barnet Paul. Det är så man kan bli djurrättsaktivist och vegan menar vuxne Paul

Köttsamhället
Varför andra barn inte får eller behåller samma insikter, "allt liv är heligt", och blir veganer beror på omgivningens tryck menar Paul. Vad som är normalt är svårt att bryta mot. Det beror på hur man växer upp och vi lever ändå i ett animaliesamhälle.
Så Paul ger svar på frågan vad han tycker om köttätare. Vi lever i ett samhälle där det är normalt och "naturligt" att äta kött, gå i läderskor. Använda djur.
-Man får sätta det i ett perspektiv. Jag blir ledsen när folk utnyttjar djur och inte känner till konsekvenserna. Frustrerad om man känner till konsekvenserna och arg om man leder processen. Om Kuwaitkriget skulle man kunna säga att det är lätt och bli förbannad på Saddam Hussein. Men soldaterna, de följer order. Även om soldaterna också har ett ansvar.

Det är gott att äta, säger Paul, väldigt gott. Matvanorna är förknippade med trygghet och minnen av måltider. Det gör det svårt för många att ändra matvanor och bli vegan eller laktovegetarian.
-Man ser bara problemen, inte alla fördelar. Till exempel tror man ofta att det är komplicerat att få i sig alla näringsämnen.

Paul sammanfattar sin syn på förtryck och religion
-Det är inte religionernas fel att djur exploateras. Visserligen kan man tolka Bibeln på ett sätt som rättfärdigar människans nuvarande beteende gentemot djur. Men Bibeln säger inte att det faktum att man har makt ger människan rätt att missbruka den makten, genom att förtrycka andra grupper, som djur. Det har mest med vanan att göra. Om inte de stora religionerna fanns så hade förtrycket utryckts i andra skrifter och i andra sammanhang.

 

text: MAGNUS MAGNUSSON
ill: HENRIK LANGE


Synpunkter? Skriv till oss! | Tillbaka till Fablernas värld