Många forskare skyr offentligheten i massmedier som om den vore pestsmittad. Ofta är det snarare en belastning än en merit för den akademiska karriären att delta i den offentliga debatten.
Visserligen finns det inskrivet i högskolelagen att högskolorna ska vända sig ut mot allmänheten.
"Men va fan, det får väl informationsavdelningen fixa", går resonemanget ofta.

Det finns undantag. Filosofen och professorn Torbjörn Tännsjö är en av dem. Hans offentliga arena har under de senaste åren främst varit debattsidan i Dagens Nyheter.
Torbjörn Tännsjö brukar beskrivas som nyttomoralist. Utifrån den positionen har han drivit argumentationen långt i centrala frågor om liv och död.

I dessa tider när samhällsförändringarna är påtagliga och värderingssystemen förefaller att följa med i samma process, bidrar Tännsjö till att förtydliga etiska konflikter.

Vi har valt ut några tidigare publicerade artiklar av Tännsjö. Läs, håll med eller argumentera emot. Debatten kan fortsätta.