Privat ägande vs. Kollektivt ägande

Temabild

[170517] Videointervju. Ylva Hasselberg är professor i ekonomisk historia i Uppsala. Hon utmanar den franske nationalekonomen Thomas Pikettys analys av kapitalbildningen och dess effekter på demokratin, genom att göra en jämförelse med de kollektivt skapade pensionssystemet ATP och löntagarfonderna.
[22 min]

 

▪ Ylva Hasselberg