Redaktion

Alba.nu är en kulturtidskrift på nätet om kultur, vetenskap och samhälle.

Vi startade vår verksamhet redan 1996 och första numret kom ut i januari 1997.

Tidskriften ägs av en ideell förening och har ibland fått stöd från kulturrådet, men drivs framförallt med hjälp av gratis arbetsinsatser då vi (ännu) inte hittat den magiska formeln för att både nå ut brett och ta betalt för material på nätet.

 

Innehållet i artiklarna är inte nödvändigtvis redaktionens ståndpunkter.

 

Redaktion: Elisabeth Lundgren, Siri Reuterstrand & Christer Wigerfelt (som också är ansvarig utgivare)

Du når oss på red@alba.nu
eller på postadressen
c/o Knockout Reportage
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg

Tiskriftens ISSN är 1430-5448.