KULTURPOLITIK OCH IDENTITET
 
 

Med hjälp av kulturen skapar och förstärker vi bilden av vilka vi är. Våra identiteter byggs upp av en komplicerad väv av upplevelser som vi ibland får till oss på ett mycket medvetet sätt, ibland på mer försåtliga vägar. Vi kommunicerar hela tiden på olika plan vilka vi är. Ibland krockar våra egon och intressen med andras och konflikter uppstår. Ofta grundar sig krockarna i oförstående eller rädsla.
Vad kan man inom kulturpolitiken göra för att överbrygga motsättningar och stärka gemenskapen över gamla kulturgränser? Det blir mer och mer angeläget att vi tar oss an sådana frågeställningar. En gemensam värdegrund kanske är vad som behövs? Men hur skapar man en sådan?
Mångkulturkonsulenterna i Västra Götaland ordnar i samarbete med flera andra, som ni kan se nedan, en programserie som vi på Alba kommer att följa med stort intresse. Som uppvärmning inför den och för er som inte kan delta på plats kommer här några texter på samma tema.

SIRI REUTERSTRAND, RED

 


Extra

CHRISTER WIGERFELT
IDENTITET EN HISTORISK ÅNGVÄLT
Identitet tycks vara djupt kopplad till oss som sociala varelser. Men den har tagit sig olika former under historien. Idag måste vi försöka hitta en koppling både till det lokala och det globala.

Extra

HENNING EICHBERG
IDENTITET, DEMOKRATI OCH KROPPSKULTUR
Rörelsens omvandling till produktivitet å ena sidan och folklig sträven efter demokrati å andra är två rörelser som korsar varandra i det moderna samhället. I detta spänningsfält rör sig både kroppskultur och identitetsskapande.

Extra

RASOUL NEJADMEHR
EXIL, KULTUR OCH IDENTITET
”Kultur i exil” stod för motståndets estetik mot konformismens. De iranska musikerna och deras musik hade förnekats existensberättigande i hemlandet. Men exilen i sig har blivit en kulturell hemvist och ett viktigt identitetsuppbyggande element.

Extra

RASOUL NEJADMEHR
MUSIK OCH VISIONEN OM FRAMTIDEN
Musik skapar stunder av reflektion och eftertanke, öppnar våra sinnen för de andra och ger oss en vision om vår gemensamma framtid. Världsmusik är det ställe där mångkulturalism visar sig på ett positivt sätt. Identifikationen med förebilder spelar en central roll i identitetsprocessen.

Extra

 

Extra

Ett arrangemang av: Mångkulturkonsulenterna Västra Götaland, ABF Göteborg, Regionbibliotek Västra Götaland, Världskulturmuséet och Alba med stöd av Statens Kulturråd, Riksutställningar och Göteborg & Co. Efter varje möte kan du läsa en rapport i Alba. Vilka som medverkar kan du läsa >> Här

Extra

GÖTEBORG
6 OKT KL 18
KULTURPOLITIKENS NYA KLÄDER?
Läs rapporten >>Här

Extra

GÖTEBORG
20 OKT KL 19
I MEDIERNAS SKUGGA

Extra

GÖTEBORG
2 NOV KL 18
VEM ÄR DU?
KULTURPOLITIK OCH IDENTITET

Extra

GÖTEBORG
17 NOV KL 18
UNG- MÅNGKULTURER

 
 

GAMLA NUMMER SOM MER ELLER MINDRE ANKNYTER TILL TEMAT:
NR 6 1999 - INTEGRATION
NR 7 1998 - NATIONEN
NR 5 2001 - EUROPAS NYA KARTA


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Recension

DANIEL OLSSON
SANNINGEN OCH NÅDEN I KNUTBY
Nu kommer en bok om dramat i Knutby, skriven av en nyhetsreporter som bevakat pingstförsamlingen alltsedan mordet på prästfrun. Får vi veta något vi inte trodde oss veta förut?
Jan Nordling – Knutby, Sanningen och nåden

Recension

OLLI MÄKINEN
ÄR SOLIDARITETEN I FARA?
Som utomstående är det lätt att avundas det svenska välfärdssystemet. Uppenbarligen befinner det sig idag i gungning. Här är en antologi som kastar mycket ljus över förändringarna.
Jon Pierre & Bo Rothstein – Välfärdsstat i otakt

Recension

SIRI REUTERSTRAND
SKA MAN SKRATTA ELLER GRÅTA?
Sverige är ett deppigt land - om man skall tro ryktet som går om oss utomlands. Och om man får tro de två "Janar" som står för vad som paradoxalt nog är två av årets roligaste böcker.
Jan Stenmark – Med örat mot väggen
Jan Berglin – Berglinska Tider

Recension

KAJ JOHANSSON
POPULÄRVETENSKAP INTE BARA RETORIK

Populärvetenskap framställs ofta med hjälp av metaforer, vilket ibland ses som bevis för att genren är omöjlig. Författaren håller inte med utan vänder sig mot ett sådant bristperspektiv.
Torsten Thurén – Populärvetenskapens retorik


KAMPANJ MOT ISRAELS MUR PÅ VÄSTBANKEN
KARTOR ÖVER MURENS STRÄCKNINGAR
www.stopthewall.org

Recension

GUSTAV ÖBERG
DJUPLODANDE OM FRÖDING
Professor Cullberg har tagit fasta på Frödings förhållande till kvinnor och går djupt in i psykologin bakom. Någon ny diagnos blir det inte, men en engagerande och välskriven bok.
Johan Cullberg - Gustav Fröding och kärleken

Recension

LEIF WILEHAG
THRILLER OM EN MASSAKER
Omvärlden svek. Det är Randers dom i den spännande thriller som tar avstamp i massakern i Srebrenica. Den gamle journalisten har här kombinerat journalistisk research med skönlitterärt skrivande.
Tommy Rander – Över gränsen

Recension

SIRI REUTERSTRAND
EN UDDA DECKARHJÄLTINNA
Zweigbergk har skapat en intressant hjältinna som nog är en av de mer udda i genren. Den nya romanen handlar om hur det vi får med oss från barndomen färgar av sig i våra vuxenliv. Obönhörligt.
Helena von Zweigbergk - Hon som bar skammen

Novell

DAG STÅHLE
KAN BLOMMOR BLÖDA MOR?
Noveller förhåller sig till romaner ungefär som kortfilm i förhållande till långfilm. Det är inte lika lätt att förutse berättandet.

E-bok

CHRISTER WIGERFELT
ALBAS E-BOK NÅR MÅNGA LÄSARE
Under knappt två år har Kerstin Berminges bok, Kvinnan - djur eller människa?, varit tillgänglig på nätet. Fortfarande väcker den uppmärksamhet och har fått många läsare.

Teater

CHRISTER WIGERFELT
NÄTET TAR GREPP OM TEATERN
Man brukar säga att nätkulturen omfamnar alltfler kulturformer, inte minst mediala. Här görs ett försök att inordna även teatern i den digitala kulturen. Är även den analoga teatern hotad?
Edit Kaldor – Or press escapeVILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

alba avslöjar
 

ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 5 [56]
9 sep 2004
Årgång 8

Nästa nummer
kommer 21 okt.
Tema: Förortens revansch?
 
KRÖNIKA
 
– Samhället rör sig snabbt, men politikerna står stilla
BO DAHLBOM
Foskningschef på SITI

 

ARKIVET
 

Sedan starten har Alba
publicerat runt 900 artiklar. I Arkiv till vänster kan du söka bland artiklarna - och se vilka som medverkat genom åren.

 
BILDEN
 
Anders Petersen
En av Sveriges mest kända fotografer ger oss ett smakprov på
sin fotokonst

>>Här
 
& REGIONER
Globalisering, Europa och regioner
 
Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör

Pontus Tallberg:
– Ska landstingen
läggas ned?
Läs mer >>Här
 
ISRAEL-PALESTINA
Israel - Palestina
 
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från sökmotorer. En hel bilaga
hittar du >>Här
 
INTERNATIONELLT
 

BOYCOTT
ISRAEL
FOR
PEACE

Läs mer >>Här
 
GRATIS E-BOK
 
Kvinnan - djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt >>Här
 
AKTUELLT NR AV KRUT
 

Den naturvetenskapliga utmaningen
Krut nr 2/04 ute nu.
Alba medverkar i redaktionen.
Läs mer >>Här

 
ALSTRA
 
Ny webbtidning producerad av ett tiotal kvinnor. Du hittar den bland våra bilagor.
 
KOLLEGOR PÅ NÄTET
 
En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska länkar Kultur, politik och mycket annat >>Här
 
TRYCK- & WEBBSAKER
-
Har du en idé, men ingen producent?
Alba kan hjälpa dig
med texter, trycksaker och hemsidor.
-