Alba har haft flera artiklar om Göteborg i olika temanummer. Som vårt premiärnummer om demokrati i storstad. Vi har även gjort ett extranummer inom Västsvenska Nätverket, där Alba ingår, till konferensen Levande Stad under oktober 1997. Här är några av våra länkar ur tidigare nummer:

LENNART PETTERSSON
Den kreativa staden. En analys av Franco Bianchinis resonemang. (1/97)

SIRI REUTERSTRAND
Alienation trots pelargon. Från folkhem till förortsghetto. (1/97)

HELENA UTTER
Exemplet Eriksbo. Med de boende som drivkraft i ett miljonprogramområde. (1/97)

HELENA UTTER
Med förorten i centrum. I Lärjedalsprojektet är stadsdelen det centrala. (1/97)

CHRISTER WIGERFELT
Halland rakt in i Göteborgs centrum? Askim hotar att bryta sig ur Göteborg. Tänk om Kungsbacka slår sig ihop med Askim. Ska Halland göra halt först 5 km från Götaplatsen? (2/97)

AGNETA SLONAWSKI
Verkligheten tar död på idyllen. Göteborg är en död stad, hävdar arkitekten Peo Papini. En levande stad kräver ljud och rörelse, något som försvann med varvens nedläggning. (7/97)

CHRISTER WIGERFELT
- Göteborg har ett bra ljud. Enligt Torbjörn Stockfelt är ljud det första sinnet vi tillägnar oss. Därför påverkas vi omedvetet av stadens ljud. Många ljud påverkar oss negativt. Men vilka ljud kan bidra till att skapa den kreativa steden? (7/97)

LEIF WILEHAG
- En vacker stad skjuter undan kulturlivet. Intervju med Lars Jadelius som är docent i arkitektur och anser att en levande stad är en stad med ett vitalt kulturliv. Arkitekterna skjuter ofta undan det perspektivet, tycker han, och exemplifierar bland annat med Gustaf Adolfs torg och Götaplatsen. (7/97)

BJÖRN ZETTERLING
Vad händer på norra älvstranden? Det finns skulpturer längs kajerna och förr fanns det stollar på puben Port Arthur. Norra Älvstranden är förändrat. Nya hus och nya människor skapar nya förutsättningar. Vilka är de som flyttat in och vart tog de gamla vägen? (7/97)

SIRI REUTERSTRAND
...Och titta där bor någon! Stadens centrum, fullt av liv och rörelse. På dagen. Men efter stängningsdags? Hur är det att bo där? Vilka är de, innerstadsborna? Innanför Vallgraven i Göteborg bor det 6456 personer. Vi har kollat statistiken och dessutom intervjuat en "typisk innerstadsbo". (7/97)

JOHANNA HILLGREN
Marknaden ger staden liv. Det är bara på marknader som Koranen samsas fredligt med Operation ökenstorm. (7/97)

MAGNUS MAGNUSSON
Konsten att odla kontakter. I växthuset umgås grannarna naturligt. Solhuset i Järnbrott har funnits i tio år och där spirar både sociala och ekologiska tankar. Den enkla men fungerande idén tredubblas nu i Gårdsten och parallellt i EU. (7/97)

JOHANNA HILLGREN
Tankar kring cafeer. Funderingar om när caféerna blev den naturliga mötesplatsen i den levande staden. Plus en liten text med tankar om vikten av caféer med olika inriktningar. Och små upplysningar om favoritfik och kaffet som inte längre är från Frankrike utan från Italien.