Så segregerar idrotten olika kön

Temabild3.12

I tävlingsidrott tävlar kvinnor och män i regel åtskilt i två olika tävlingsklasser. Enligt Riksidrottsförbundets (RF) handlingsplan ”Idrotten vill” motiveras detta av ”olika fysiska förutsättningar” för män och kvinnor. Läs mer

Några scenarier för OS i en globaliserad värld

Temabild3.12

De olympiska spelen har utvecklats i västvärlden och med tydligt koloniala perspektiv. Kommer spelen att överleva när vi nu går in i en postkolonial era, eller kommer de att bli överspelade av andra krafter i det civila samhället? Läs mer

Idrott som samhällets skrattspegel

Temabild3.12

Inför fotbolls-EM har diskussionerna om värdlandet Ukrainas demokratiska brister varit lika ihållande som verkningslösa. Att flytta evenemanget har varit helt otänkbart för både det internationella förbundet FIFA och det europeiska UEFA. Läs mer

Frejdiga texter om sportens värld

Att utöva idrott är en sak, att skriva om det en helt annan. Fast å andra sidan, att skriva om idrott kan betyda många saker. Man kan ha ett analytiskt förhållningssätt och beskriva idrott som ett samhällsfenomen. Sådana texter får man leta efter med lupp på dagstidningarnas sportsidor. Försöker man däremot skildra upplevelsen av själva idrottandet, är risken stor att man blir banal på gränsen till patetisk. Läs mer

VM för hela Sydafrika?

När jag klev av planet på Johannesburgs flygplats möttes jag av en hel fotbollsläktare innan jag ens kommer ut i ankomsthallen. På Kapstadens flygplats pryddes ankomstbyggnaden av en jättelik fotboll. Jag vet inte om den tillkommit nu, men stans fotbollsarena är i alla fall helt nybyggd. Kommer man sjövägen dominerar Green Point Stadium hela stadsbilden. Näst efter Taffelberget är den det första som urskiljs långt ute till havs. Läs mer

När skenet bedrar

Ibland är verkligheten en illusion som förmedlas från sändare till mottagare. Ta exempelvis en tevemottagare. Vad är det man ser i sin mottagare? Verkligheten vid sändarpositionen? Eller något annat? Läs mer

Innan kraftkarlarna blev tyngdlyftare

Berättelser om svenska kraftkarlar vid decennierna runt förra sekelskiftet, kan det vara av intresse? Varför inte. Speciellt om det sätts in i ett sammanhang. Läs mer

Idrotten som symbolisk religion

De olympiska spelen gjorde idrotten internationell. När de moderna olympiska spelen inleddes med spelen i Atén år 1896 var anknytningen till antiken uppenbar. Det faktum att det var olympiska spel medförde att tävlingarna fick inslag av riter, riter som ytterst var religiösa i den mening som de gamla grekerna och romarna lade i ordet. Läs mer

Demokrati och marknad i idrottskrock

Idéerne om en sportens enhedsorganisation er et tab af idrættens indre demokrati. Politiske og strukturkonflikter forsvinder ikke med fusionen, men de søger sig et udtryk ad nye veje, ofte gennem uoverskuelige magtkampe i det indre af systemet, skriver Henning Eichberg. [danska ord översatta till svenska inom parentes] Läs mer

Idrottsutredning i medieskugga

Staten satsar runt 1,5 miljarder kronor på idrottsrörelsen varje år. Det är därför rimligt att riksdag och regering frågar sig om det är väl satsade pengar. Mannen som ska leverera svaret heter Tomas Peterson. Han har lett en utredning som blev klar i början av juni 2008. Alba kan här presentera en intervju som gjordes medan utredningen pågick. Läs mer