Hur uppkom livet?

För 4 miljarder år sedan var jordytan lika flytande som magman idag. Den vulkaniska aktiviteten fyllde atmosfären med ett ogenomträngligt moln med mycket vattenånga under 250 atmosfärers tryck. Denna era kallar forskarna poetiskt ´Hades´. Läs mer

Pensionsavgifter ett hot mot scenkonsten

Under de senaste 10 åren har scenkonstinstitutionerna drabbats hårt av att scenkonstområdet dras med ett pensionssystem som är dyrt, orättvist och innebär stora, oförutsägbara kostnader för teatrarna. Höga pensionspremier, ibland lika höga som lönen, betalas in till frilansande dansare, sångare och musiker som aldrig kommer dessa till del, då de sällan har en fast anställning när de går i pension. Pensionspremierna tär på de statliga och regionala kulturanslagen till scenkonstinstitutionerna, men är inte till glädje för scenkonsten eller dess utövare. Läs mer

Fördjupar bilden av Dostojevskij

Ofta kan man hos stora författare i deras tidiga verk hitta idéer och förhållningssätt som i ljuset av vad de sedan skrivit visar sig innehålla mönster som återkommer och varieras, en uppsättning värderingar som karakteriserar författarskapet. Så är det med Dostojevskijs Vinteranteckningar om sommarintryck, från början publicerad som artiklar i tidskriften Vremja. Läs mer