Göteborg utforskat – Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström

[101212] Alternativa bilder av en stad i förändring

Vem angår en bok om Göteborg? Är det en angelägenhet främst för turister och infödda – eller kan Göteborg säga något av mer allmänt intresse om städers förändringar under de senaste decennierna? Är det rent av möjligt att betrakta världsomspännande urbana omvandlingar genom en stad som Göteborg?

I den här antologin rör sig ett antal forskare från hemlöshet och segregering, brandkatastrofen på Hisingen och den mytiska göteborgsandan till gentrifieringen av stadsrummet och stadens koloniala förflutna. Det postindustriella Göteborg har aldrig tidigare utsatts för en lika mångsidig kartläggning.

Göteborg utforskat utgavs av Glänta Produktion 2010

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: