Ronny Ambjörnsson – Mitt förnamn är Ronny

[110316] Återutgiven självbiografisk essä om klass och klassresor

En bok som blev en stor framgång när den utkom första gången 1996. Boken kom att påverka samhällsdebatten om klass och klassresor.

Nu får nya läsare möjligheten att upptäcka Ronny Ambjörnssons historia – som både är hans egen och det svenska folkhemmets.
Ur förordet:
Jag tyckte att jag hade ett ämne, en erfarenhet som jag delade med många andra människor i min generation. Jag har bytt samhällsklass, eller, som det heter idag, företagit en klassresa. Denna ville jag skildra för att delge andra mina intryck av ett centralt stycke svensk samtidshistoria. Jag ville alltså berätta min historia, inte för att den var särskilt märkvärdig eller originell utan tvärtom: för att den inte var originell utan närmast typisk.

Ronny Ambjörnsson är idéhistoriker, författare och ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.

Mitt förnamn är Ronny ges ut i storpocket av Bokförlaget Atlas

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: